• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Förskola med 6 avdelningar vid Lingvägen

Farsta

Förslaget är att bygga en förskola som innehåller 6 avdelningar inom området. Samtidigt ska en stor del av den offentliga lekparken finnas kvar och omdisponeras.

Förskolan får en placering med kortsida mot Lingvägen och med byggnaden delvis i souterräng. Placeringen gör det möjligt att behålla ett viktigt, öppet grönstråk i öst-västlig riktning. 

Tidsplan

  • Laga kraft, 4 juni 2016.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktör

SISAB.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Farsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad