Projekt Pågående

Bostäder och kultur vid Gasklocka 3 och 4

Hjorthagen

En byggnad som når cirka 110 meter över havet och som kommer att kunna rymma cirka 320 lägenheter, ska byggas där Gasklocka 4 tidigare stod. Gasklocka 3 är planlagd för kulturändamål och kommer att upplåtas med tomträtt.

Projektfakta

Gasklocka 3 och 4 i Norra Djurgårdsstaden markanvisas genom ett anbudsförfarande. Detaljplanen möjliggör en byggnad på 110 meter över havet där Gasklocka 4 tidigare stod. Huset som byggs på platsen kommer att kunna rymma cirka 320 lägenheter och lokaler för verksamheter och en förskola i bottenvåningarna. Gasklocka 3 är planlagd för kulturändamål och kommer att upplåtas med tomträtt.

Gasklocka 4 blir ett landmärke, som kommer att synas från många platser runt om i Stockholm. Det är viktigt att huset byggs med en hög arkitektonisk ambition som klarar internationella jämförelser.

Exploateringsnämnden beslutade den 17 december 2020 att markanvisa Gasklocka 3 och 4 till bostadsutvecklaren Obos genom sitt dotterbolag Kärnhem Bostadsproduktion AB. Läs mer om det vinnande förslaget. 

Huset Gasklockan genomförs av ny byggaktör (växer.stockholm)

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Vinnare i anbudstävlingen är bostadsutvecklaren OBOS genom sitt dotterbolag Kärnhem Bostadsproduktion AB.

Kontakta projektet

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Områden

Uppdaterad