dcsimg
Visionsbild Gasklocka 3 och 4. Bild: Oscar Properties (c) Herzog & de Meuron
Projekt Pågående

Gasklocka 3 och 4

Hjorthagen

Hjorthagens två stora gasklockor i plåt, gasklocka 3 och 4, byggs om till cirka 300 bostäder, kulturverksamhet och offentlig service samt en förskola.

Projektfakta

Vad?

Hjorthagens två stora gasklockor i plåt, gasklocka 3 och 4, byggs om till cirka 300 bostäder, kulturverksamhet och offentlig service samt en förskola med fyra avdelningar. Byggföretaget Oscar Properties har fått markanvisning för plåtklockorna och har med sig schweiziska världsarkitekterna Herzog & de Meuron, som tidigare ritat olympiastadion i Peking och London Tate Modern.

Oscar Properties vision för gasklockorna är att skapa ett nytt landmärke i Stockholm. Moderna, miljömässiga bostäder byggs tillsammans med kommersiella och kulturella lokaler som alla stockholmare ska ha möjlighet att uppleva.

Byggnaden blir 90 meter hög, vilket motsvarar 110 meter över nollpunkten. Höjden innebär att landmärket som plåtklockan är idag behålls och förstärks. På samma sätt som plåtklockan har symboliserat gasverkets forna betydelse för staden kommer den nya byggnaden att utgöra en symbol för miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden.

Gasklocka 3 föreslås byggas om till kulturändamål med en skulpturpark i direkt anslutning till byggnaden. En kulturell användning stämmer bra överens med planerna som finns på att omvandla gasverksområdet till ett kulturkluster.

Detaljplanen för projektet har tidigare varit utställd under tiden 2 september till 30 september 2013.

När?

Byggstart 2019 med inflyttning cirka 2022.

Oscar Properties tillträde och förberedande markarbeten kan tidigast påbörjas hösten 2019. Läs om pågående arbeten

Vem?

Byggföretaget Oscar Properties.

Pågående arbeten

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakta projektet

Vi svarar på frågor vardagar

Bo Persson

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Områden

Uppdaterad