dcsimg
Projekt Pågående

Gasklocka 3 och 4

Hjorthagen

En byggnad på 90 meter, som kommer att kunna rymma cirka 320 lägenheter, ska byggas där Gasklocka 4 tidigare stod. Gasklocka 3 är planlagd för kulturändamål och kommer att upplåtas med tomträtt.

Projektfakta

Gasklocka 3 och 4 i Norra Djurgårdsstaden markanvisas genom ett anbudsförfarande. Detaljplanen möjliggör en byggnad på 90 meter från markplan där Gasklocka 4 tidigare stod. Huset som byggs på platsen kommer att kunna rymma cirka 320 lägenheter och lokaler för verksamheter och en förskola i bottenvåningarna. Gasklocka 3 är planlagd för kulturändamål och kommer att upplåtas med tomträtt.

Gasklocka 4 blir ett landmärke, som kommer att synas från många platser runt om i Stockholm. Det är viktigt att huset byggs med en hög arkitektonisk ambition som klarar internationella jämförelser.

Staden räknar med att marknadsvisa Gasklocka 3 och 4 till en byggaktör under hösten 2020. Det finns en byggrätt enligt detaljplan som vunnit laga kraft och tillträde kan ske så snart överenskommelse om exploatering har skett. Byggstart kan ske tidigast i slutet av 2022.

Markanvisningstävling

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakta projektet

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Områden

Uppdaterad