Vy över gata. Hus och träd. Människor i rörelse, illustration.
Illustrerat planförslag, perspektiv sett från norr. Illustration: ZIN arkitektur.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder och förskola öster om Stjernströms väg

Hägersten

Planområdet är beläget öster om Stjernströms väg nära Axelsbergs centrum i Hägersten. Här har 55 bostäder fördelat på två flerbostadshus i främst tre till fyra våningar och en friliggande förskola byggts.

Inom projektet har två bostadshus i tre till fyra våningar och en friliggande förskola byggts. Trafiksäkerheten för gångtrafikanter ska öka, en lekplats har anlagts, en bollplan rustats upp och tillgängligheten till naturområdet förbättras. 

Vision

Centrala Hägersten omvandlas från en relativt gles förort till en blandad förstad som är tätare och mer integrerad med Aspudden och Mälarhöjden. Axelsberg blir hållbarare, tryggare och mer attraktivt med plats för fler.

Tidsplan

  • Samråd 10 oktober–28 november 2013
  • Granskning 8 oktober–5 november 2014
  • Godkännande stadsbyggnadsnämnden januari 2015
  • Planen överklagades, men Länsstyrelsen avslog överklagan i april 2015
  • Planen överklagades i juni 2015 till Mark- och miljödomstolen, men vann laga kraft i december 2015
  • Under hösten 2016 påbörjades bygget av husen och inflyttning genomfördes våren 2018. 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad