Gata kantad av flerbostadshus och växtlighet, foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder, förskola och handel i Norra 2

Hjorthagen

Etappen ligger vid Gasverksområdet i Hjorthagen och gränsar till Husarviken och Kungliga nationalstadsparken. Beslut om att anvisa mark till åtta byggherrar för etappens 600 lägenheter togs i exploateringsnämnden den 17 december 2009. Förutom bostäder innehåller detaljplanen lokaler för verksamheter och service i bottenvåningarna mot huvudgatan genom området och i vissa specifika lägen, samt en friliggande förskola. Detaljplanen omfattar mark för allmänt ändamål, som gata, torg och park samt en befintlig byggnad som är kulturhistoriskt värdefull, Kontorsvillan, och del av befintlig kontorspark. 

Fördelningen är cirka 60 procent hyresrätter och 40 procent bostadsrätter.

Tidsplan

Byggstart 2014 och inflyttning skedde under 2016-2017.

Byggaktörer

Klicka på länkarna nedan för mer information om de bostäder som har byggts.

Skanska har uppfört 94 bostadsrättslägenheter i etappen. Inflyttning april-juni 2017. Arkitekt är RB Arkitektur.

Erik Wallin har uppfört 18 bostadsrättslägenheter i etappen. Inflyttning 2016. Arkitekter är CF Möller Berg.

HEBA Fastighets AB har uppfört cirka 72 hyresrättslägenheter i etappen. Inflyttning september- november 2016. Arkitekter är Rosenbergs arkitekter.

Stockholmshem har uppfört 153 hyresrättslägenheter i etappen. Inflyttning 2016-2017. Arkitekter är Tengbom Arkitekter.

Wallenstam har uppfört 121 hyresrättslägenheter och en förskola i etappen. Inflyttning februari - juni 2016. Arkitekter är VERA Arkitekter.

Byggnadsfirman Viktor Hanson har uppfört 30 bostadsrättslägenheter i etappen. Inflyttning juni 2016. Arkitekter är Joliark.

SSM har uppfört 48 bostadsrättslägenheter i etappen. Inflyttning april 2016. Arkitekter är Arkitema.

Bonava har uppfört 64 bostadsrättslägenheter i etappen. Inflyttning september - december 2016. Arkitekter är Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget. 

Bygg- och plantjänsten 

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta projektet

Johan kollar. Det här är en mall.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad