Bostadshus intill en vik, vass i förgrunden,
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder, förskolor, kontor och handel i Brofästet

Hjorthagen, Östermalm

Detaljplanen innehåller 600 lägenheter, lokaler i bottenplan och två förskolor.

Brofästet ligger vid Husarviken mellan etapperna Norra 2 och Kolkajen. Redan på 1600-talet fanns här en bro för resenärer norr om Stockholm. I samband med utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden uppförs på samma plats en gång- och cykelbro över Husarviken.

Beslut om att anvisa mark till byggherrar för etappens 600 lägenheter togs i exploateringsnämnden den 27 september 2012. Förutom bostäder innehåller detaljplanen lokaler i bottenplan och två förskolor. Av bostäderna är cirka 270 hyresrätter och 330 bostadsrätter.

Etappen kommer att bebyggas med flerbostadshus i en uppbruten struktur. Våningshöjden varierar mellan 2 och 10 våningar, där byggnaderna trappas ner mot Husarviken och Kungliga nationalstadsparken.

Tidsplan

Byggandet av etappen började 2016 och inflyttning skedde mellan 2019-2021.

Byggaktör

Byggaktörer är Besqab, Einar Mattsson, HSB, Oscar Properties, Riksbyggen, Stockholmshem, Tobin Properties, och Åke Sundvall.

Byggaktörer i etappen

Via länkarna nedan hittar du mer information om de bostäder som byggts.

HSB bygger 60 bostadsrätter i etappen. Arkitekt är Nyréns Arkitektkontor.

Einar Mattsson bygger 130 hyreslägenheter i kvarteret Koppången. 

Riksbyggen bygger 45 bostadsrätter i etappen. Arkitekt är Sandellsandberg Arkitekter. 

Besqab bygger 90 bostadsrätter i etappen. Arkitekt är White Arkitekter. 

Åke Sundvall bygger 2 hyreslägenheter i etappen. Arkitekter är Andersson Arfwedson Arkitekter. 

Oscar Properties bygger 44 bostadsrätter i etappen. Arkitekt är Arrhov Frick Arkitektkontor. 

Einar Mattsson bygger även 81 hyreslägenheter i kvarteret Backåkra. Arkitekt är Rosenbergs Arkitekter.

Tobin Properties och Ebab bygger 85 bostadsrätter i etappen. Arkitekt är Semrén Månsson Arkitektkontor.

Stockholmshem bygger 43 hyresrätter i etappen. Arkitekt är DinellJohansson.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Hjorthagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad