Ett stenbelagt torg med träd och sittplatser,. Omgivet av flerbostadshus, foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder och förskola i etapp Västra

Hjorthagen, Norra Djurgården

Tio byggaktörer har uppfört 1 250 bostäder i området och två förskolor med sammanlagt åtta avdelningar.

Detaljplanen består av nio kvarter norr om Ängsbotten.

Kvarteren har byggts runt Storängstorget som ligger centralt i området. Från torget sträcker sig ett parkstråk norrut och mynnar ut vid Husarviken. I den norra delen sträcker sig ytterligare ett grönstråk, från Hjorthagsparken till Ingenjörsvillorna som ligger i Kungliga nationalstadsparken.

En ny park anläggs där ek är det dominerande trädslaget. I den östra delen finns det en friliggande förskola, och här går det också en gång- och cykelväg från Abessinien ner till området.

Två förskolor med sammanlagt åtta avdelningar finns i området. Den ena är placerad  i ett bostadskvarter, medan den andra är friliggande och ligger i mötet mellan kvarteren och Hjorthagsparken. All offentlig mark och samtliga bostäder är tillgängliga för funktionshindrade.

Tidsplan

Byggstart skedde i november 2012 med första inflyttning under 2014-2017.

Byggaktörer i etappen

Mer information i länkarna nedan om de bostäder som byggts. 

Svenska Bostäder har uppfört 300 hyresrättslägenheter (inklusive studentbostäder) i kvarteren Söderåsen och Björnlandet. Arkitekter är Södergruppen Arkitekter respektive Sweco FFNS Arkitekter.

Primula Byggnads har uppfört 80 hyresrättslägenheter i kvarteren Norra Kvill och Padjelanta. Arkitekter är Primula Byggnads.

Stockholmshem har uppfört 140 hyresrättslägenheter i kvarteret Töfsingdalen. Byggstarten är preliminärt beräknad till 2013. Arkitekter är Brunnberg och Forshed Arkitektkontor.

Borätt har uppfört 80 bostadsrättslägenheter i kvarteret Tyresta. Arkitekter är Lindberg-Stenberg Arkitektkontor.

JM har uppfört 150 bostadsrättslägenheter i kvarteret Tresticklan och Tyresta. Inflyttning hösten 2014. Arkitekter är ÅWL Arkitekter.

ByggVesta har uppfört 204 hyresrättslägenheter (inklusive studentbostäder) i kvarteret Kosterhavet. Byggstart är beräknad till någon gång under år 2013, inflyttning preliminärt år 2015. Arkitekter är White Arkitekter.

HSB har uppfört 70 bostadsrättslägenheter i kvarteret Tresticklan. Byggstart preliminärt hösten 2012. Arkitekter är Arkitekturkompaniet.

SKB har byggt 100 hyresrättslägenheter (kooperativ) i kvarteret Muddus. Byggstart hösten 2013 med inflyttning 2014. Arkitekter är Wingårdh Arkitektkontor AB.

Einar Mattsson har uppfört 70 bostadsrättslägenheter i kvarteret Färnebofjärden. Byggstart är planerad till början av 2012 och inflyttning sker preliminärt 2013. Arkitekter är Aros Arkitekter.

Folkhem har uppfört 40 bostadsrättslägenheter i kvarteret Färnebofjärden. Arkitekter är Wingårdh Arkitektkontor AB.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Så planeras stadsutveckling

Fråga om projektet

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten. Använd formuläret nedan eller ring 08-508 26 433.

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen om du har frågor om hyra eller köp av lokaler och bostadsrätter, hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Är byggnaden inte byggd är det byggaktören. Vem som är byggaktör i respektive område hittar du under de olika områdessidorna. Bostadsförmedlingen förmedlar hyresrätter.

Uppdaterad