Ett stenbelagt torg med träd och sittplatser,. Omgivet av flerbostadshus, foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder och förskola i etapp Västra

Hjorthagen, Norra Djurgården

Tio byggaktörer har uppfört 1 250 bostäder i området och två förskolor med sammanlagt åtta avdelningar.

Detaljplanen består av nio kvarter norr om Ängsbotten.

Kvarteren har byggts runt Storängstorget som ligger centralt i området. Från torget sträcker sig ett parkstråk norrut och mynnar ut vid Husarviken. I den norra delen sträcker sig ytterligare ett grönstråk, från Hjorthagsparken till Ingenjörsvillorna som ligger i Kungliga nationalstadsparken.

En ny park anläggs där ek är det dominerande trädslaget. I den östra delen finns det en friliggande förskola, och här går det också en gång- och cykelväg från Abessinien ner till området.

Två förskolor med sammanlagt åtta avdelningar finns i området. Den ena är placerad  i ett bostadskvarter, medan den andra är friliggande och ligger i mötet mellan kvarteren och Hjorthagsparken. All offentlig mark och samtliga bostäder är tillgängliga för funktionshindrade.

Byggaktörer i etappen

Mer information i länkarna nedan om de bostäder som byggts. 

Svenska Bostäder har uppfört 300 hyresrättslägenheter (inklusive studentbostäder) i kvarteren Söderåsen och Björnlandet. Arkitekter är Södergruppen Arkitekter respektive Sweco FFNS Arkitekter.

Primula Byggnads har uppfört 80 hyresrättslägenheter i kvarteren Norra Kvill och Padjelanta. Arkitekter är Primula Byggnads.

Stockholmshem har uppfört 140 hyresrättslägenheter i kvarteret Töfsingdalen. Byggstarten är preliminärt beräknad till 2013. Arkitekter är Brunnberg och Forshed Arkitektkontor.

Borätt har uppfört 80 bostadsrättslägenheter i kvarteret Tyresta. Arkitekter är Lindberg-Stenberg Arkitektkontor.

JM har uppfört 150 bostadsrättslägenheter i kvarteret Tresticklan och Tyresta. Inflyttning hösten 2014. Arkitekter är ÅWL Arkitekter.

ByggVesta har uppfört 204 hyresrättslägenheter (inklusive studentbostäder) i kvarteret Kosterhavet. Byggstart är beräknad till någon gång under år 2013, inflyttning preliminärt år 2015. Arkitekter är White Arkitekter.

HSB har uppfört 70 bostadsrättslägenheter i kvarteret Tresticklan. Byggstart preliminärt hösten 2012. Arkitekter är Arkitekturkompaniet.

SKB har byggt 100 hyresrättslägenheter (kooperativ) i kvarteret Muddus. Byggstart hösten 2013 med inflyttning 2014. Arkitekter är Wingårdh Arkitektkontor AB.

Einar Mattsson har uppfört 70 bostadsrättslägenheter i kvarteret Färnebofjärden. Byggstart är planerad till början av 2012 och inflyttning sker preliminärt 2013. Arkitekter är Aros Arkitekter.

Folkhem har uppfört 40 bostadsrättslägenheter i kvarteret Färnebofjärden. Arkitekter är Wingårdh Arkitektkontor AB.

Tidsplan

Byggstart skedde i november 2012 med första inflyttning under 2014-2017.

Byggaktör

Byggaktörer är Svenska Bostäder, Primula Byggnads, Stockholmshem, Borätt, JM, ByggVesta, HSB, SKB, Einar Mattsson och Folkhem. Länkar till respektive byggaktör finns under rubriken "Byggaktör i etappen". 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Hjorthagen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad