Tegelbyggnad med stora fönster samt bord och stolar utanför. Människor som sitter på stolar vid borden och är i rörelse. Illustration.
Perspektiv mot hus 27 till vänster och hus 20 till höger. Illustration: Koncept Stockholm

Hus 27, Ångpannehus

Byggnaden markerar en av entréerna in i området och kommer inrymma restaurang.

Ångpannehuset ingår i den ursprungliga anläggningen och ritades av Ferdinand Boberg. Det hade ursprungligen tre ångpannor samt en ångturbindynamo. Bottenbjälklaget är av sten och betong. De bärande yttermurarna är av tegel. Taket bärs upp av takstolar av polonceau. Mellanbjälklaget i norra delen är delvis uppbyggt av stål och betong, så kallade bremervalv från 1920 och delvis av senare tillkomna släta betongelement. Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde. Byggnaden behöver renoveras och moderniseras för att uppfylla stadens miljömål.

Byggnaden har även använts som experimentoch provgasverk, där nya metoder och maskiner utprovades.

Huset markerar en av entréerna in i området och våren 2024 öppnar en restaurang upp i byggnaden. Finplaneringen runt byggnaden blev klar i början av 2024 och nu pågår invändiga arbeten. När verksamheten öppnar verksamheten kommer den att berika såväl gatulivet på Bobergsgatan som torget i Gasverket. 

Byggherre är CA Fastigheter.

Byggår: 1893

Area: 400 m²

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt inom Gasverket

Uppdaterad