Kvarter med bostadshus sett uppifrån, med en gård i mitten. Människor i rörelse, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

250 nya bostäder vid Kista gård

Kista

Mellan Kista Alléväg och Kista gårdsväg har cirka 250 lägenheter samt en förskola byggts.

SHH Bostad AB har tillsammans med Fabege uppfört ett nytt kvarter med cirka 250 bostäder. Bebyggelsen varierar med 5 till 8 våningar. Samtliga bostäder upplåts som bostadsrätter. I fastigheten finns även ett garage under mark med cirka 285 parkeringsplatser.

Finplanering av Kista gårdsväg

I arbetet med finplanering av Kista gårdsväg  ingick bland annat asfaltsrivning, kompletterande ledningsdragningar i mark, fyllning, sättning av kantsten, asfaltering och plattläggning.

Trädgropar har byggts för skelettjordar som träden planterats i. Skelettjordarna bidrar till att träden trivs bättre. Jorden blir inte för kompakt, rötterna får tillräckligt med plats så att syre och näring kan komma ned till dem. Skelettjordarna är också en viktig komponent för en bättre dagvattenhantering.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Kista

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad