Ett grått hus i fyra våningar med svart dörr och en uteservering utanför, foto.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostäder i Designens hus

Midsommarkransen

En ny byggnad med 157 nya bostäder har byggts på Telefonplan. Inflyttning påbörjades under början av 2022 och är nu genomförd.

Designens hus (Telefonfabriken 1) är drygt 150 bostäder i 4 våningar byggda. Dessa i form av bostadsrätter med lokaler i bottenvåningen. Byggnaden ersätter en befintlig byggnad där Designens hus tidigare var tänkt att inrymmas.

Platsen framför huset har stärks som offentlig plats genom en upprustning av torget, en enhetlig markbeläggning samt en förbättrad koppling till Tellusgången och LM Ericssons väg som omgestaltas till stadsgata. Huset har gjorts för att kunna få en flexibel användning, där både bostäder och verksamhet kan inrymmas för att lägga grunden till en blandad, levande stad.

Tidsplan

 • Planförslaget var på samråd 2014-10-14–2014-11-28.
 • Granskning genomfördes 25 maj till 27 juni 2016.
 • Godkännande av stadsbyggnadsnämnden 8 december 2016.
 • Antagande av kommunfullmäktige (KF) 4 september 2017.
 • Planen vann laga kraft 4 oktober 2017.
 • Etablering av arbetsområdet och första rivning startade juli 2018.
 • Byggstart: Sista kvartalet 2019.
 • Inflyttning: 2022

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Ebba Von Platen
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 604

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Stadsbyggnadsexpeditionen
Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 500

Telefonplan

Projekt i Midsommarkransen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad