Vy över inhägnad vistelseyta med Kungliga operan i bakgrunden.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ett öppnare Gustav Adolf torg

Norrmalm

Stockholms stad har genomfört en rad åtgärder för att skapa ett mer levande, attraktivt och föränderligt torg. Trafiken har letts om och en större och flexibel vistelseyta för människor, kultur och evenemang har skapats.

Gustav Adolfs torg är en av Stockholms mest centrala platser och har en viktig historisk betydelse för stockholmarna. Platsen har till stor del dominerats av trafik och upplevts som otillgänglig och underutnyttjad.

Från trafikplats till öppet torg

Genom att leda om trafiken och flytta på parkeringsplatser framför Kungliga operan har stora ytor frigjorts. Torget har fått sittplatser, växter, konst och belysning som gör platsen tryggare och mer inbjudande. Tack vare dessa åtgärder är det också lättare att röra sig över hela torgytan.

De flesta lösningarna är både enkla och flexibla, vilket gör att staden har möjlighet att flytta på möbler och växter för till exempel evenemang, eller för att bättre anpassa platsen till nya förutsättningar.

Projektet genomfördes med relativt enkla medel, från beslut och projektstart till ett öppet, välkomnande torg på några månader.

Gustav Adolfs Torg är nu en föränderlig plats som tillåter nya upplevelser för stockholmarna!

Tidsplan

Projektet genomfördes våren 2021.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Levande Stockholm

Gustav Adolfs Torg är under sommaren en del av stadens många sommarplatser men på det här torget kommer möbler, belysning och växter bestå även efter sommarmånaderna.

Läs mer om Levande Stockholm och årets sommarplatser på Upplev Stockholm.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Pågående och planerade torgprojekt

Projekt på Norrmalm

Uppdaterad