Projekt Genomfört

Ny cykelbana på Engelbrektsgatan

Norrmalm

En dubbelriktad cykelbana har byggts på Engelbrektsgatan, från Vallhallavägen till Birger Jarlsgatan. Gatan är en viktig länk i ett utpekat huvudstråk i Stockholms stads cykelplan, som är en del av stadens framkomlighetsstrategi.

Nytt cykelstråk på Östermalm

Engelbrektsgatan är viktig för cykelnätet genom Östermalm då den är en gen koppling mellan pendlingsstråken längs Valhallavägen och Birger Jarlsgatan.

Engelbrektsgatan är enkelriktad och cykling har tidigare skett i blandtrafik. Att cykla i blandtrafik upplevs som otryggt av många människor. Avsaknaden av cykellösningar vid korsningarna med Valhallavägen, Karlavägen och Birger Jarlsgatan har varit otydliga och har kunnat ses som trafiksäkerhetsproblem.

Bättre framkomlighet och säkerhet för de som cyklar

Den nya cykelbanan förbättrar trafiksäkerheten och gör det enklare och tryggare för de som cyklar på sträckan. Framkomligheten i cykelnätet ökar genom att det är möjligt att cykla i båda riktningarna längs Engelbrektsgatan.

För de som går finns befintliga trottoarer kvar på hela sträckan.

Biltrafik och parkeringsplatser

Den nya utformningen innebär att parkeringsplatserna förändrats på delar av sträckan, vissa delar har fått snedställd parkering medan andra är oförändrade med längsgående parkering. Av befintliga 120 parkeringsplatser på sträckan har 26 tagits bort.

För att göra plats för den nya cykelbanan togs ett av två körfält bort på drygt halva sträckan. Framkomligheten för biltrafiken blir ändå ungefär som tidigare.

Tidplan

Trafiknämnden tog inriktningsbeslut i december 2019 och genomförandebeslut i juni 2020. Byggstart 17 juni 2021. Arbetet avslutades under 2022.

Staden genomför projektet

Stockholms stad utförde projektet.

Så utvecklar vi Stockholm som cykelstad, Stockholms stads webbplats

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad