Projekt Genomfört

Ökad framkomlighet för bussar vid Henriksdal

Hammarby Sjöstad

Vid hållplats Henriksdal har busstrafiken begränsad framkomlighet. Därför genomför Stockholms stad flera åtgärder för att göra det enklare för bussarna att ta sig fram. Arbetet sker i nära samarbete med Trafikförvaltningen/SL och Trafikverket.

Projektfakta

Ökad framkomlighet för bussar vid hållplats Henriksdal

I enlighet med stadens handlingsplan för stombuss 2017-2021 ska åtgärder genomföras för att förbättra stombussarnas framkomlighet, punktlighet och regularitet.

Syftet med projektet vid hållplats Henriksdal är att åstadkomma en lösning som ökar framkomlighet för bussarna, både för de som stannar vid hållplatsen och de bussar som passerar, samt öka tryggheten för de som går och cyklar.

Henriksdals trafikplats – intensiv busstrafik

Henriksdals trafikplats har identifierats som en punkt med otillräcklig framkomlighet för busstrafiken. I dagsläget begränsas busstrafikens framkomlighet bland annat av att kollektivtrafikkörfältet upphör strax söder om hållplatsen och busstrafiken delar körfält med högersvängande trafik mot Kvarnholmsvägen.

Det är många bussar som passerar eller stannar vid hållplats Henriksdal. Detta innebär att det är en prioriterad plats för förbättra bussarnas framkomlighet. Under förmiddagsrusningen passerar cirka 200 bussar per timme i riktning mot Slussen och cirka 170 bussar per timme i riktning mot Nacka och Värmdö.

Flera åtgärder genomförs:

  • Kollektivtrafikkörfältet förlängs så att busstrafik och högersvängande trafik får separata körfält.
  • Kollektivtrafikkörfältet breddas förbi busshållplatserna på Värmdövägen norr om korsningen så att genomgående bussar kan passera bussar som stannar för på- och avstigning.
  • Bussarna prioriteras vid trafikljusen i korsningen
  • Åtgärder för att öka tryggheten för gång- och cykeltrafikanter, bland annat med breddad refug på Värmdövägen (övergångställe).

Vänstersvängskörfältet från Värmdövägen mot Kanalvägen utgår

Vänstersvängande trafik kan antingen svänga av från Värmdövägen redan vid Trafikplats Lugnet eller göra en högersväng vid Henriksdal för att sedan svänga tillbaka cirkulationsplatsen på Kvarnholmsvägen.

Trafikpåverkan under byggtiden

Under byggtiden påverkas körfält, vilket medför risk för köer.

Gång- och cykeltrafik
Endast mindre påverkan.

Hundrastgården används som etableringsområde

En del av hundrastgården vid Kanalvägen används som etableringsområde under byggtiden för bland annat uppställning av byggbod. Stockholms stad beklagar detta, men tyvärr finns inga andra ytor i nära anslutning till korsningen som kan användas för en etablering. Den södra delen av hundrastgården kan fortfarande användas som vanligt.

Stombussarnas framkomlighet – ett samarbetsprojekt

Arbetet med att skapa en bättre framkomlighet för stombussarna sker i nära samverkan mellan Stockholms stad, Trafikförvaltningen/SL och Trafikverket. Även Trafikförvaltningens upphandlade busstrafikentreprenörer deltar.

Klart hösten 2018

Bygget, som startade i juni, beräknas bli klart under hösten 2018.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad