Människor som promenerar bredvid cykelbana. Cykel som cyklar på cykelbana. Foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny cykelbana på Värtavägen

Östermalm

Värtavägen är ett prioriterat cykelstråk och en viktig länk i stadens cykelnät. Gatan förbinder Gärdet med Karlaplan. Därför har en en dubbelriktad cykelbana byggts längs med Värtavägen.

På Värtavägen har en dubbelriktad cykelbana byggts mellan Karlaplan och Tegeluddsvägen. Med den nya cykelbanan separeras gående och cyklister, vilket förbättrar säkerheten. I projektet har vi också gjort ledningsdragningar i marken samt byggt ett mindre torg vid Furusundsgatan.

Lättare och säkrare att cykelpendla

Stockholms stad arbetar med att förbättra framkomligheten och öka säkerheten för cyklister. Målet är att göra det lättare att cykelpendla och att fler ska välja att cykla. I samband med att Norra Djurgårdsstaden byggs ut ökar behovet av en cykelbana på Värtavägen. I samband med arbetet används även trafikskyltar på speciella stolpar för att inte behöva placeras så att de stör motor- eller cykeltrafiken. 

Tidsplan

Arbetet började i slutet av oktober 2016. I slutet av oktober 2018 var arbetet klart. 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Hur påverkas trafiken?

Om ett projekt påverkar trafiken på en plats, till exempel genom avstängningar eller omledningar, behöver det alltid finnas en så kallad trafikanordningsplan. På webbplatsen trafiken.nu kan du se alla aktuella trafikanordningsplaner.

Byggaktör

Stockholms stad genomförde projektet.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Östermalm

Genomförda cykelprojekt

Uppdaterad