Vy över flerbostadshus med loftgång och balkonger. En öppen gårdsyta i mitten, människor i rörelse, illustration.
Illustration: Bergkrantz arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

108 nya bostäder på Bjursätragatan

Rågsved

108 nya bostäder har byggts på Bjursätragatan i kvarteret Fäboden 1. Bostäderna är inflyttade och klara.

Stockholmshem har byggt 108 hyresrätter i två vinkelhus på Bjursätragatan med inflytt sommaren 2021. Syftet var att skapa mer liv, rörelse och ökad trygghet på Bjursätragatan. I anslutning till lägenheterna finns en entréplats med plats för aktiviteter och möten.

I planen ingick även 70 bostäder i så kallade Stockholmshus på andra sidan Bjursätragatan. De stod klara våren 2019.

En viktig del av projektet har varit att bevara och skydda de naturvärden som finns i anslutning till området. Bäckravinen norr om de nya hyresrätterna skyddas och gångstigen mellan Bjursätragatan och Stövargatan rustas upp. Den naturmark som trots allt försvunnit kommer att kompenseras, bland annat genom anläggning av groddammar och utkikstorn i Rågsveds naturreservat.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Fokus Hagsätra Rågsved

Projekt i Rågsved

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad