Parkmiljö med gräsmatta inbäddad av uppvuxna träd och gångbana. Foto
Lagmansplan.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Lagmansplan rustas upp

Skarpnäck

Parken Lagmansplan behöver renoveras och förnyas. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och trafikkontoret genomför därför en upprustning av parken.

Lagmansplan är en kvarterspark i Skarpnäck som ligger inbäddad som en lummig oas mellan 1920-talshusen i villaområdet. Stora lindar och andra äldre träd bildar en allé. Lekutrustningen som finns är sliten och malplacerad och behöver förnyas och flyttas. Fler sittplatser behövs. Busk- och perennplantering bör renoveras och delvis förnyas. Platsens historia bör lyftas fram.

Bakgrund

Parken Lagmansplan domineras av två rader med flerstammiga gamla lindar som orienterar sig nordsydligt, med en kallmurad terrass i fonden. Den flacka gräsytan kantas av en bergknalle i natursten och buskage av bland annat nypon och snöbär. Parken är utformad till en geometriskt strikt prydnadspark. En central gräsyta kantad av lindar i rader avslutas i en rundad, upphöjd terrass. Här finns möjlighet att sitta i skuggan under träden eller att leka på den flacka gräsytan. Parken används årligen till en loppmarknad. I parkens utrustning ingår parksoffor och en skräpkorg. På terrassen står ett par bänkbord och en mindre lekställning. Här finns också en sandlåda.

Parken behåller sin ursprungliga utformning

Nu planeras en försiktig upprustning där funkisens tankar bevaras och förtydligas samtidigt som områdets sociala och ekologiska värden höjs. I programförslaget som har tagits fram bevaras parkens ursprungliga utformning.

Planerade åtgärder

  • Parken får lökplanteringar under befintliga björkar samt prydnadsplantering i tidstypisk stil.
  • Bakom terrass och under befintliga barrträd anläggs ängsmark.
  • Ursprunglig berså återskapas med solsoffa och bakomliggande låg häck.
  • Belysningen kommer att bestå av pollare på utvalda punkter.
  • En grillplats med tillgängliga bänkbord anläggs.
  • Lekutrustningen byts ut.

Dialog med parkens besökare

Inför upprustningen har stadsdelsförvaltningen samlat in synpunkter från parkens besökare genom ett anslag i parken med frågor om vad de tycker är det bästa med parken idag och vad som skulle kunna bli bättre. De inkomna synpunkterna har varit en del i arbetet med att ta fram programförslaget för parkens upprustning.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Skarpnäck

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad