Parkmiljö med gräsmatta inbäddad av uppvuxna träd och gångbana. Foto
Lagmansplan.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Lagmansplan rustas upp

Skarpnäck

Parken Lagmansplan har renoverats och förnyats.

Lagmansplan är en kvarterspark i Skarpnäck som ligger inbäddad som en lummig oas mellan 1920-talshusen i villaområdet. Stora lindar och andra äldre träd bildar en allé. Lekutrustningen som fanns tidigare var sliten och malplacerad och var i behov av förnyelse och flytt. Fler sittplatser behövdes också. Busk- och perennplantering behövde renoveras och delvis förnyas.

Parken behåller sin ursprungliga utformning

En försiktig upprustning planerades där funkisens tankar bevarades och förtydligades samtidigt som områdets sociala och ekologiska värden höjdes. I programförslaget som togs fram bevarades parkens ursprungliga utformning.

Åtgärder

  • Parken har fått lökplanteringar under befintliga björkar samt prydnadsplantering i tidstypisk stil.
  • Bakom terrass och under befintliga barrträd har ängsmark anlagts.
  • Ursprunglig berså har återskapats med solsoffa och bakomliggande låg häck.
  • Belysningen består av pollare på utvalda punkter.
  • En grillplats med tillgängliga bänkbord har anlagts.
  • Lekutrustningen har bytts ut.

Dialog med parkens besökare

Inför upprustningen samlade stadsdelsförvaltningen in synpunkter från parkens besökare genom ett anslag i parken med frågor om vad de tyckte det bästa med parken var och vad som skulle kunna bli bättre. De inkomna synpunkterna har varit en del i arbetet med att ta fram programförslaget för parkens upprustning.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Skarpnäck

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad