Inringat område för planerade ungdomsbostäder. Runt området finns det hus, gator, parkeringsplatser träd och gräsmattor. Flygfoto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ungdomsbostäder vid Sköndals centrum

Sköndal

Cirka 75 ungdomslägenheter i flerbostadshus har byggts på fastigheten Sköndal 2:1 i närheten av Sköndals centrum.

Bebyggelsen har anpassas till platsens förutsättningar och tog hänsyn till programmet för Stora Sköndal.

Stockholm behöver fler ungdomsbostäder och därför har det byggts 75 ungdomslägenheter i flerbostadshus i närheten av Sköndals centrum.

Byggnaden ligger precis utanför programmet för Stora Sköndal och har följt gestaltningstankarna om kvalitativa publika platser och stadsmässiga kvarter för det området.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Stena Fastigheter Öst AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Sköndal

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad