• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Förskola i Tensta

Tensta

En nedbrunnen förskola ersätts med en ny med 5 avdelningar och cirka 90 platser. Planen berör fastigheten Tisslinge 2 vid Gullingeplan.

90 förskoleplatser

En ny förskola med 5 avdelningar och cirka 90 platser byggs där en tidigare förskola brunnit ner.

Förskolebyggnaden blir i två våningar för att inte ta upp för stor yta av förskolegården.

Tidsplan

  • Samråd 3 september – 15 oktober 2019.
  • Granskning 15 januari–12 februari 2020.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden 23 april 2020.
  • Laga kraft 30 maj 2020. Länsstyrelsens beteckning: 404-22180-2020.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och planarbetet är avslutat.
I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planeringsarbetet som skett.

Fastighetsägare

Stockholms stad äger all mark inom planområdet. Marken upplåts med tomträtt till SISAB, Skolfastigheter i Stockholm.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Tensta

Stadsdelar i Järva stadsdelsområde

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad