Husritningar. Illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Gårdsbebyggelse i Vasastan

Vasastan

Ny gårdsbebyggelse för tio lägenheter och ombyggnad av ett befintligt annex till en lägenhet inom fastigheten Killingen i Vasastan. Planen har vunnit laga kraft.

Kvarteret Killingen ligger inom stadsdelen Vasastan och är beläget mellan Döbelnsgatan, Surbrunnsgatan, Sveavägen och Frejgatan. Adressen för fasigheten Killingen 20 är Döbelnsgatan 83.

Planen är en ny gårdsbebyggelse för tio hyreslägenheter i sex plan med källare i del av Killingen 20 och 14. Det nya gårdshuset placeras mot brandgavel av grannfastigheten Killingen 15. På platsen finns sedan tidigare ett gårdshus, som har fått rivningslov för att ge plats åt det nya. En befintlig annexbyggnad på innergården inom Killingen 20 byggs om till ytterligare en bostad.

Förändringen och tillbyggnaden kommer inte att vara synlig från det omgivande gatunätet, utan endast påverka gården inom kvarteret.

Brist på bostäder i bra läge

Eriksson Fastighetsförvaltning har ansökt om en planändring för att kunna uppföra ett gårdshus på sin fastighet.

Bostadsbyggande är en prioriterad fråga för Stockholm. Det aktuella planområdet är en del av det område som Stockholms översiktsplan anger som innerstadsbebyggelse. Här vill man stärka och förtäta för att skapa attraktiva stadsdelar.

Tidsplan

  • Planen vann laga kraft 4 november 2016
  • Överklagan Mark- och miljödomstolen september 2016.
  • Överklagan Länsstyrelsen – beslut 8 april 2016. Avslag.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden 5 november 2015
  • Granskning 8 juli–26 augusti 2015
  • Start-PM 4 december 2014.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Fastighetsägare

Stadsbyggnadskontoret upprättar detaljplan. Fastighetsägare: Eriksson Fastighetsförvaltning.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad