Bild: ÅWL Arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Gårdshus med lägenheter

Vasastan

Fastigheten Väduren 10 i Vasastan kompletteras med ett gårdshus med cirka 15 hyreslägenheter.

Projektet innebär att fastigheten Väduren 10 i Vasastan kompletteras med ett gårdshus i sex våningar där den översta våningen är indragen. Huset kommer rymma cirka 15 hyreslägenheter. Fastigheten Väduren 10 utgörs idag av ett bostadshus i sju våningar med takpåbyggnad mot Birger Jarlsgatan. Byggnaden har idag totalt 32 hyreslägenheter och i husets bottenvåning bedrivs restaurangverksamhet.

Attraktivt läge

Planförslaget utgör ett positivt tillskott av flera nya bostäder i ett attraktivt läge i Vasastan. Stadsbyggnadskontoret bedömer att ett väl utformat hus på platsen kan bidra till Stockholms bostadsmål genom att skapa nya boendemiljöer i centralt läge.

Tidsplan

  • Samråd sker från den 26 september till och med 7 november
  • Granskning: 23 maj 2018 – 20 juni 2018
  • Antagande i SBN: 26 september 2018
  • Laga kraft 2019-06-20. Miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Länsstyrelsens beteckning 404-50588-2018.

Fastighetsägare

Fastigheten ägs av VÄDURENTIO AB. 

Karta

Karta över området med aktuell fastighet inringad

Bilder

Det föreslagna gårdshuset i mitten samt del av gårdshus på Väduren 11 (till vänster) och del av brandgaveln tillhörande gårdshuset på Väduren 8 (till höger). Bild: ÅWL Arkitekter
Bilden visar föreslagen fasad mot fastigheten Väduren 6. Bild: ÅWL Arkitekter

Vill du veta mer?

Projektet har vunnit laga kraft och planarbetet är avslutat.

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Så planeras stadsutveckling

Projekt i Vasastan

Stadsdelar i Norra innerstaden stadsdelsområde

Uppdaterad