Planen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och se planarbetet fram till dess att beslut fattades.