• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya lägenheter vid Tegnérgatan

Vasastan

Punkthus med 40 hyresrätter och bottenvåning med lokal för centrumändamål i anslutning till Tegnérgatan.

I anslutning till Tegnérgatan och Hälsobrunnsgatan har ett nytt punkthus byggts på ett område som tidigare användes som vändplan och parkering. Byggnaden har 40 hyreslägenheter om 1 till 4 rum och kök. Byggnadens placering och lokaler kan bidra till att det blir mer liv och rörelse i området och att det därmed blir en tryggare plats i staden.

Tidsplan

Planen fick laga kraft 28 juli 2016.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Svenska Bostäder.

Projekt i Vasastan

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad