Illustration: Liljewall
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Rödabergsskolan byggs ut

Vasastan

Rödabergsskolan ska byggas ut för att möta det ökade behovet av skolplatser på Norrmalm. Dessutom får skolan en ny fullstor idrottshall, vilket är något som saknas inom stadsdelen i dag.

Större skola med fullstor idrottshall

Rödabergsskolan byggs om för att kunna ta emot 400 fler elever än i dag. Ombyggnaden innebär att den nuvarande skolan får fler lärmiljöer, nytt storkök och större matsal. Dessutom utökas skolan med en ny byggnad med specialsalar och lärmiljöer för de mindre barnen samt ett pedagogiskt uterum. I nybyggnaden ingår även en ny fullstor idrottshall med idrottsförvaltningen som hyresgäst. Rödabergsparken, som ligger intill skolan, kommer att användas som skolgård. Under byggtiden behöver skolan till viss del evakueras. En tillfällig paviljong har därför uppförts vid Dannemoragatan.

Bilder

Vy av Rödabergsskolan ovanifrån med omliggande hus, gator och träd, foto.
Fotomontage: Tengbom Arkitekter AB
3D-modell av Rödabergsskolan
Illustration: Liljewall
Rödabergsskolans fasad snett framifrån från skolgård med trappor framför, illustration.
Illustration: Liljewall
Rödabergsskolans fasad med trappa utmed huset. Träd
Illustration: Liljewall

Möter delvis behovet av skolplatser på Norrmalm

Behovet av skolplatser på Norrmalm ökar i och med att fler bostäder byggs i Hagastaden och allt fler flyttar till stadsdelen. Genom att utöka kapaciteten på Rödabergsskolan kommer den att kunna möta en del av behovet inom stadsdelen och ta emot elever från Hagastaden. När skolan står färdig kommer runt 1040 elever kunna gå där. Skolan kommer att bestå av tre parallellklasser per årskurs för förskoleklass–årskurs 6 och fem parallellklasser per årskurs för årskurs 7–9.

Bilder

Skolans fasad utmot väg med trappa upp till skolan. Människor i rörelse, illustration.
Illustration: Liljewall
Skolans fasad med trappor och gröna ytor i förgrunden, illustration.
Illustration: Liljewall
Skolan med skolgård, gröna ytor, träd och stenbelagda ytor, illustration.
Illustration: Liljewall

Tidsplan

Bygget startade under sommaren 2019. Skolan planeras stå färdig till vårterminen 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Byggaktör

Byggaktör är Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. Om du lämnar din e-postadress får du svar från dem som arbetar med projektet.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Vasastan

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad