Lärare som hjälper en elev, fotografi.

Skolor för stadens elever

Skolan är en viktig del av livet. Skolans miljö, både inne och ute, är viktig för lärande och trygghet. Stockholms stad bygger nya lokaler där det behövs för att alla barn i staden ska få en så bra skolgång som möjligt – och en bra start på livet.

Idag har Stockholms stads skolor en sammanlagd kapacitet på cirka 109 000 kommunala elevplatser, varav 89 000 i grundskolan och 20 000 i gymnasieskolan.

Under många år har befolkningsprognoserna visat på ökande antal elever. Men de kommande tio åren bedöms antalet elever i grundskolan minska kraftigt. Konsekvensen blir att många planerade arbeten planeras om, pausas och förskjuts framåt.

Att ha en kapacitet som motsvarar behovet kräver långsiktig planering och god samordning eftersom frågan berör många av stadens verksamheter.

En särskild funktion, SamS (Samordnad grundskoleplanering i Stockholm), har även inrättats på stadsledningskontoret för att effektivisera planeringen och arbetet för att underlätta och säkerställa samordningen inom staden.

Planerade skolprojekt

Podden Stockholm växer

Uppdaterad