Idrott, motion och friluftsliv

Stockholm är en motions- och idrottsstad där alla ska få möjlighet till fysisk aktivitet. I en stad som växer behöver därför tillgången och närheten till idrottsanläggningar säkerställas. Vi bygger mycket nytt och rustar även upp stadens befintliga anläggningar.

Idrott och motion bidrar till en bättre hälsa – du blir både piggare, starkare och gladare om du rör på dig! I Stockholms stad arbetar vi för att du ska kunna idrotta och motionera på det sätt som passar just dig.

Behov av nya anläggningar

När staden växer behöver även utbudet av idrottsmöjligheter öka. I planeringen för hur staden ska utvecklas ser vi tidigt till att säkerställa ytor för idrott, motion och friluftsliv. Tillgången och närheten till anläggningarna är viktiga faktorer i planeringen för att stimulera alla invånare att vara och förbli fysiskt aktiva.

Det finns mycket som påverkar hur, var och vilka idrottsanläggningar som ska byggas. I stadens långsiktiga plan utgår vi från planerad bostadsbebyggelse, hur utbudet av idrottsanläggningar ser ut idag, idrottsrörelsens behov, stockholmarnas önskemål och stadens idrottspolitiska program. Antalet barn och unga (7-20 år) beräknas öka med drygt 27 procent till 2040. Därför är barn och unga en prioriterad målgrupp i planeringen för nya idrottsanläggningar.

Varierat utbud

Stockholms stad ska erbjuda ett varierat utbud av idrottsanläggningar. Både stora och små idrotter ska ha en plats i staden. Det behövs anläggningar för organiserad idrott genom föreningsliv men även ytor och anläggningar för eget idrottande eller motionerande. Vi bygger nya anläggningar för bredd-, motions- och spontanidrott där en del av dessa även kan användas för tävlingsidrott på hög nivå. Det kan till exempel vara bollplaner, idrottshallar, ishallar och simhallar.

Rusta upp befintliga anläggningar

Många av stadens befintliga anläggningar är i behov av renovering och utveckling. För att kunna erbjuda ett bra utbud av idrottsmöjligheter behöver staden prioritera vilka anläggningar som ska rustas upp och när. Vi försöker undvika renovering av flera anläggningar samtidigt för minsta möjliga påverkan på verksamheten. Vid planering av upprustningsprojekt prioriteras först och främst säkerheten, därefter kommer anpassningar utifrån myndighetskrav, exempelvis tillgänglighetsanpassningar följt av trygghetsanpassningar. Det kan till exempel handla om att utveckla en ny konstgräsplan i ett område, för att skapa bättre förutsättningar för en meningsfull fritid för närboende.

Genom att rusta upp våra befintliga anläggningar kan vi effektivisera användningen, förbättra den fysiska tillgängligheten och minska anläggningens miljöpåverkan och energiförbrukning.

Konstgräsplaner

Fotbollsspelare med fotboll på konstgräsplan.

För att möta behovet av bollplaner bygger vi nya och bygger om befintliga natur- och grusplaner till konstgräsplaner. Vi arbetar också för att utveckla andra hållbara och miljövänliga alternativ till konstgräset.

Konstgräsplaner

Vår plan för en stad i rörelse

Podden Stockholm växer

Kontakt

Fastighetskontoret

Idrottsförvaltningen

Uppdaterad