Unga fotbollsspelare tränar på en konstgräsplan på Farsta idrottsplats, foto.
När stadens växer behöver vi skapa fler platser för motion och idrott. Foto: Anna Åberg

Idrott, motion och friluftsliv

Stockholm är en motions- och idrottsstad där alla ska få möjlighet till fysisk aktivitet. I en stad som växer behöver därför tillgången och närheten till idrottsanläggningar säkerställas. Vi bygger mycket nytt och rustar även upp stadens befintliga anläggningar.

Idrott och motion bidrar till en bättre hälsa – du blir både piggare, starkare och gladare om du rör på dig! I Stockholms stad arbetar vi för att du ska kunna idrotta och motionera på det sätt som passar just dig.

Behov av nya anläggningar

När staden växer behöver även utbudet av idrottsmöjligheter öka. I planeringen för hur staden ska utvecklas ser vi tidigt till att säkerställa ytor för idrott, motion och friluftsliv. Tillgången och närheten till anläggningarna är viktiga faktorer i planeringen för att stimulera alla invånare att vara och förbli fysiskt aktiva.

Det finns mycket som påverkar hur, var och vilka idrottsanläggningar som ska byggas. I stadens långsiktiga plan utgår vi från planerad bostadsbebyggelse, hur utbudet av idrottsanläggningar ser ut idag, idrottsrörelsens behov, stockholmarnas önskemål och stadens idrottspolitiska program. Antalet barn och unga (7-20 år) beräknas öka med drygt 27 procent till 2040. Därför är barn och unga en prioriterad målgrupp i planeringen för nya idrottsanläggningar.

Varierat utbud

Stockholms stad ska erbjuda ett varierat utbud av idrottsanläggningar. Både stora och små idrotter ska ha en plats i staden. Det behövs anläggningar för organiserad idrott genom föreningsliv men även ytor och anläggningar för eget idrottande eller motionerande. Vi bygger nya anläggningar för bredd-, motions- och spontanidrott där en del av dessa även kan användas för tävlingsidrott på hög nivå. Det kan till exempel vara bollplaner, idrottshallar, ishallar och simhallar.

Rusta upp befintliga anläggningar

Många av stadens befintliga anläggningar är i behov av renovering och utveckling. För att kunna erbjuda ett bra utbud av idrottsmöjligheter behöver staden prioritera vilka anläggningar som ska rustas upp och när. Vi försöker undvika renovering av flera anläggningar samtidigt för minsta möjliga påverkan på verksamheten. Vid planering av upprustningsprojekt prioriteras först och främst säkerheten, därefter kommer anpassningar utifrån myndighetskrav, exempelvis tillgänglighetsanpassningar följt av trygghetsanpassningar. Det kan till exempel handla om att utveckla en ny konstgräsplan i ett område, för att skapa bättre förutsättningar för en meningsfull fritid för närboende.

Genom att rusta upp våra befintliga anläggningar kan vi effektivisera användningen, förbättra den fysiska tillgängligheten och minska anläggningens miljöpåverkan och energiförbrukning.

Vår plan för en stad i rörelse

För att Stockholm ska bli en stad för alla när det gäller idrott, motion och friluftsliv finns ett idrottspolitiskt program. Det beskriver hur staden arbetar för att fler ska bli fysiskt aktiva med särskilt fokus på barn och ungdomar.

Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2018-2022

Stockholm erbjuder goda förutsättningar för ett rikt friluftsliv året runt. Närheten till naturen gör det enkelt att utöva naturnära fysisk aktivitet som löpning, skridskoåkning, skidåkning, paddling, klättring och bad. Stadens friluftsstrategi har som övergripande målsättning att fler stockholmare ska utöva ett rörligt friluftsliv. Strategierna berör utbudet av planlagda miljöer för friluftsliv såväl som verksamhet och information om friluftsmöjligheterna i Stockholm.

Stockholms stads strategi för det rörliga friluftslivet 2018-2022

Stockholms stads strategi för idrottsanläggningar 2022–2026 beskriver utgångspunkterna för planering och prioritering när vi bygger nya idrottsanläggningar. Det ska finnas en bredd i anläggningsutbudet och utbudet ska tillvarata alla invånares intressen.

Planerade och pågående idrottsprojekt

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad