dcsimg

Värtahamnen

Som en del av Norra Djurgårdsstaden ska Värtahamnen utvecklas till en stadsdel med blandade funktioner som kontor, bostäder, handel och service, samordnat med att befintlig färje- och kryssningsverksamhet bevaras. Området bedöms sammantaget kunna inrymma cirka 2 400 bostäder och cirka 10 000 nya arbetsplatser.

Den 17 december 2009 tog exploateringsnämnden ett inriktningsbeslut för Valparaiso och Södra Värtan. 80 procent av ytan som kommer till genom utbyggnaden av Värtapiren ska användas för stadens exploatering i dessa två områden.

I Värtahamnen färdigställdes Värtapiren med ny terminal 2016, Södra Kajen har förstärkts och Hamnpirsvägen byggs just nu. Under 2020 planeras byggstart för bostäder, affärslokaler samt torg och park.

Visionsbild Värtahamnen. Bild: AIX Arkitekter och Suteki studios
Projekt i Värtahamnen. Illustration: Exploateringskontoret, Stockholms stad

Frågor och svar

Här kan du läsa frågor och svar om Värtahamnen.


Bakgrund och syfte: 1-9
Tider: 10-12
Södra Värtan: 13-21
Valparaiso: 22- 23

Tidsplan

Här kan du ladda ner mer information om bygg- och inflyttningstider, antal bostäder och lokalytor samt vilka byggherrar/byggaktörer som har fått markanvisning.
Tidsplan för Värtahamnen

Pågående arbeten

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Nyhetsbrev

Här kan du ladda ner nyhetsbrevet om utvecklingen i Värtahamnen.
På gång i Värtahamnen, mars 2019

Kontakt

Vi svarar på frågor vardagar

Kristin Quistgaard

Planeringschef, exploateringskontoret

Områden

Uppdaterad