Värtahamnen

Maj 2023. Foto: Lennart Johansson

Som en del av Norra Djurgårdsstaden ska Värtahamnen utvecklas till en stadsdel med blandade funktioner som kontor, bostäder, handel och service, samordnat med att befintlig färje- och kryssningsverksamhet bevaras. Området bedöms sammantaget kunna inrymma cirka 1 700 bostäder och cirka 20 000 nya arbetsplatser. Värtahamnen består av Södra Värtahamnen, Valparaiso och Värtapiren.

Projektfakta

Den 17 december 2009 tog exploateringsnämnden ett inriktningsbeslut för Valparaiso och Södra Värtahamnen. 80 procent av ytan som kommer till genom utbyggnaden av Värtapiren ska användas för stadens exploatering i dessa två områden.

I Värtahamnen färdigställdes Värtapiren med ny terminal år 2016. Södra Kajen färdigställdes under år 2019 och byggnation av Hamnpirsvägen blev klar under 2020. Området Södra Värtahamnen består av tre detaljplaner och detaljplanen för den norra delen vann laga kraft 2022. För det resterande området av Södra Värtahamnen förväntas byggstart ske tidigast år 2027.

Ny film visar hur framtida Värtahamnen kommer att bli. Klicka på bilden för att ta del av filmen
Projekt i Värtahamnen. Illustration: Exploateringskontoret, Stockholms stad

Pågående arbeten

Här hittar du information om de arbeten som utförs just nu i Värtahamnen. Pågående arbeten

Frågor och svar

Bakgrund och syfte

Tider

Södra Värtahamnen

Valparaiso

Tidplan

Här kan du ta del av mer information om bygg- och inflyttningstider, antal bostäder och lokalytor samt vilka byggherrar/byggaktörer som har fått markanvisning.

Tidplan för Värtahamnen

Nyhetsbrev Värtahamnen

Digitalt nyhetsbrev 

December, 2022 

Oktober, 2022

 

Tryckt nyhetsbrev:

Nyhetsbrev Värtahamnen, april 2022

 

Ett antal gånger per år skickar vi ut ett nyhetsbrev med de senaste nyheterna om utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden. Läs tidigare nyhetsbrev och prenumerera på det här 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Kristin Quistgaard

Planeringschef, exploateringskontoret

Områden

Uppdaterad