Värtahamnen

Som en del av Norra Djurgårdsstaden ska Värtahamnen utvecklas till en stadsdel med blandade funktioner som kontor, bostäder, handel och service, samordnat med att befintlig färje- och kryssningsverksamhet bevaras. Området bedöms sammantaget kunna inrymma cirka 1 700 bostäder och cirka 20 000 nya arbetsplatser. Värtahamnen består av Södra Värtan, Valparaiso och Värtapiren.

Rättelse: Nya datum för detaljplan

I ett nyhetsbrev som delats ut den 21 juni 2021 stod att detaljplanen för Södra Värtan Norra togs i kommunfullmäktige den 14 juni. Det som antogs var fyra exploateringsöverenskommelser med Bonnier Fastigheter AB och Niam för tre försäljningar och en tomträtt.

Detaljplanen för Södra Värtan Norra antogs istället vid ett extrainsatt sammanträde i kommunfullmäktige den 28 juni 2021. Detaljplanen överklagades och har därför inte vunnit laga kraft. Just nu prövas överklagandet av mark- och miljödomstolen som ska fatta beslut i frågan.

Projektfakta

Den 17 december 2009 tog exploateringsnämnden ett inriktningsbeslut för Valparaiso och Södra Värtan. 80 procent av ytan som kommer till genom utbyggnaden av Värtapiren ska användas för stadens exploatering i dessa två områden.

I Värtahamnen färdigställdes Värtapiren med ny terminal år 2016. Södra Kajen färdigställdes under år 2019 och byggnation av Hamnpirsvägen blev klar under 2020. Tidigast byggstart för kontor och affärslokaler planeras år 2021 i norra delen av Södra Värtan. För det resterande området av Södra Värtan förväntas tidigast byggstart ske år 2023 för bostäder, affärslokaler, förskola, parker, torg och F6-skola med tillhörande gymnastiksal.

Ny film visar hur framtida Värtahamnen kommer att bli. Klicka på bilden för att ta del av filmen
Projekt i Värtahamnen. Illustration: Exploateringskontoret, Stockholms stad

Pågående arbeten

Här hittar du information om de arbeten som utförs just nu i Värtahamnen. Pågående arbeten

Frågor och svar

Bakgrund och syfte

Tider

Södra Värtan

Valparaiso

Tidplan

Här kan du ta del av mer information om bygg- och inflyttningstider, antal bostäder och lokalytor samt vilka byggherrar/byggaktörer som har fått markanvisning.

Tidplan för Värtahamnen

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och plantjänsten 

Nyhetsbrev

Cirka sex gånger per år skickar vi ut ett nyhetsbrev med de senaste nyheterna om utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden. Läs tidigare nyhetsbrev och prenumerera på det här 

 

Kontakt

Vanliga frågor

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.

Kristin Quistgaard

Planeringschef, exploateringskontoret

Områden

Uppdaterad