Dialog och samråd

På stadens öppna hus och samråd kan du vara med och påverka stadsplaneringen. Under samrådet visar vi upp förslag som du har möjlighet att diskutera och tycka till om. Via undersökningar och olika dialoger får vi in värdefull kunskap och synpunkter från stockholmarna som vi använder i det vidare utvecklingsarbetet.

Genomförda möten för Slakthusområdet

 • Programsamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december 2015 till 1 februari 2016. Under samrådstiden erbjöds flera aktiviteter för att ta del av information, diskutera och lämna synpunkter på programmet.
 • Samråd för etapp 1 Fållankvarteren, 15 oktober-30 november 2019, med samrådsmöte och framtidsvandring 6 november.
 • Samråd för 2D Tunnelbanekvarteret, 17 november 2020-11 januari 2021.
 • Samråd för 2C Gymnasiekvarteret, 27 april-8 juni 2021, med digital livechatt 19 maj.
 • Samråd för 2A Kulturkvarteren, 22 mars-3 maj 2022, med öppet hus 7 april.
 • Samråd för etapp 3 Kylrumskvarteren, 10 maj-21 juni 2022, med öppet hus 18 maj.
 • Samråd för 4A Evenemangskvarteren, 24 maj-29 augusti 2022, med öppet hus 8 juni.

Evenemanget Slakthusdagen

Slakthusdagen är Slakthusområdets årliga evenemang som startade år 2023. Tusentals besökare var på plats och deltog i de olika aktiviteterna. Slakthusdagen skapas tillsammans av Stockholms stad och områdets befintliga och kommande verksamheter, fastighetsutvecklare, byggaktörer och kulturaktörer.

Boka lördag 18 maj för ny Slakthusdag!

Slakthusdagen 2023 med evenemang, utställningar och uppträdanden i Förbindelsehallen.
Slakthusdagen 2023 med evenemang, utställningar och uppträdanden i Förbindelsehallen.

Undersökning med besökare till området

Sommaren 2022 genomfördes en undersökning med besökare till Slakthusområdet. Frågorna handlade om deras tankar och känslor king hur områdets historia bäst bevaras och vad som skulle locka dem dit framöver. Du kan ta del av resultatet nedan.

 • Utbudet ska vara småskaligt och originellt
 • Matupplevelsen är bästa sättet att förvalta mathistorien
 • Bevara arkitekturen

Undersökning med stockholmare

Vartannat år genomför projektet en medborgarundersökning med frågor om Slakthusområdet. Över 2 500 stockholmare svarar på frågor om Slakthusområdet, hur väl man känner till det, vad området bör innehålla och vad som skulle locka till att besöka. Du kan ta del av resultaten nedan.

 • Över 80 % av stockholmarna känner till Slakthusområdet, varav 97 % boende i Enskede-Årsta-Vantör
 • Nästan 80 % känner till att Stockholms stad utvecklar området och att det ska innehålla tusentals bostäder och arbetsplatser
 • På frågan vad ett brett utbud av mat, kultur och upplevelser bör innehålla svarar de flesta
  • Bra utbud av restauranger och caféer
  • Olika kulturella evenemang
  • Aktiviteter för alla
  • Grönområden och parker

Ta del av resultaten av stockholmare

Fler än 2 000 personer i medborgarpanelen har svarat på frågor om Slakthusområdet, hur väl man känner till det, vad det bör innehålla och vad som skulle locka till att besöka. Endast 1 % har inte hört talas om området.

Tack du som deltog!

Frågorna till panelen handlade om hur väl de känner till Slakthusområdet och vad som planeras på platsen. Paneldeltagarna fick även svara på frågan vad ett brett utbud av mat, kultur och upplevelser bör innehålla, och vad som skulle locka till att besöka området framöver.

Nästan alla 2 000 mottagare av frågorna valde att lämna utförliga svar på frågan om vad utbudet bör innehålla. Totalt svarade 2045 personer vilket ger en deltagarfrekvens på 63 % av hela medborgarpanelen.

Urval av resultatet

 • Endast 1 % har aldrig hört talas om Slakthusområdet
 • 70 % känner till att Stockholms stad utvecklar Slakthusområdet och det ska innehålla tusentals bostäder och arbetsplatser, och 95 % i stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör.
 • Återkommande svar på frågan om vad ett brett utbud av mat, kultur och upplevelser bör innehålla var saluhall, museum, scener, marknader, mötesplatser med mera för alla åldrar och i varierade prislägen
 • Bland de svar som kom högst på frågan om vad som skulle locka att besöka området var kulturevenemang, matevenemang, restauranger, bevarade byggnader och historien.

Vad händer med resultatet?

Projektgruppen för Slakthusområdet på exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret kommer att använda resultatet för att förbättra vidare kommunikationsarbete och sprida till andra berörda förvaltningar, byggaktörer och fastighetsutvecklare.

Alla öppna svar kommer att läsas och tas med som underlag i vidare utvecklingsarbete. Ambitionen är att genomföra liknande mätningar åren framöver.

Hela resultatet

Du som vill läsa hela dokumentet/sammanställningen av frågorna om Slakthusområdet kan göra det i det här pdf-dokumentet.

Kännedom om Slakthusområdet (pdf 948 kB)

 

Fler än 2 500 personer i Stora medborgarpanelen svarat på frågor om kännedom och utveckling av Slakthusområdet. Frågeomgången genomfördes i april 2022 och var en uppföljning av en liknande frågeomgång från år 2020.

Tack till dig som deltog!

Frågorna om Slakthusområdet handlade om hur stor kännedomen är och vad som skulle locka till området. Dessutom fick paneldeltagarna svara öppet på vad de tycker att ett brett utbud av mat, kultur och upplevelser bör innehålla.

Totalt svarade 2 544 personer vilket ger en deltagarfrekvens på 55 %. Över 2 500 öppna fritextsvar lämnades av deltagarna.

Urval av resultatet

 • Känner till Slakthusområdet bra har stigit från stigit från 33 % 2020 till 37 % 2022.
 • Känner till Slakthusområdet lite, ganska bra eller mycket bra har stigit från 78 % till 82 %, där boende i Enskede, Årsta och Vantör har 97 % kännedom.
 • 79 % av stockholmarna känner till att Stockholms stad utvecklar Slakthusområdet och det ska innehålla tusentals bostäder och arbetsplatser
 • På frågan vad som skulle locka till att besöka nya Slakthusområdet kommer kulturevenemang överst (70 %), följt av matevenemang och restauranger (67 %) och bevarade byggnader och historien (52 %)

Vad händer med resultatet?

Projektgruppen för Slakthusområdet på exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret använder resultaten för att förbättra utvecklingsarbetet. Resultaten sprids även till andra berörda förvaltningar, byggaktörer och fastighetsutvecklare som underlag till det gemensamma arbetet att utveckla Slakthusområdet. Ambitionen är att genomföra liknande mätningar vartannat år framöver.

Hela resultatet

Du som vill läsa hela dokumentet/sammanställningen av frågorna om Slakthusområdet kan göra det i det här pdf-dokumentet.

Frågor till medborgarpanelen om Slakthusområdet 2022 (pdf 1,2 MB)

Jenny Brolin
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

E-post: jenny.brolin@stockholm.se
Telefon: 08-508 265 32

Uppdaterad