Dialog och samråd

På stadens öppna hus och samråd kan du vara med och påverka stadsplaneringen. Under samrådet visar vi upp förslag som du har möjlighet att diskutera och tycka till om. Via undersökningar och olika dialoger får vi in värdefull kunskap och synpunkter från stockholmarna som vi använder i det vidare utvecklingsarbetet.

Kommande möten

 • inga planerade möten

Genomförda samrådsmöten

 • Programsamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december 2015 till 1 februari 2016. Under samrådstiden erbjöds flera aktiviteter för att ta del av information, diskutera och lämna synpunkter på programmet.
   
 • Samråd etapp 1 Fållankvarteren, 15 oktober–30 november 2019, med samrådsmöte och framtidsvandring 6 november.
   
 • Samråd 2D Tunnelbanekvarteret, 17 november 2020–11 januari 2021.
   
 • Samråd 2C Gymnasiekvarteret, 27 april–8 juni 2021, med digital livechatt 19 maj.
   
 • Samråd 2A Kulturkvarteren, 22 mars–3 maj 2022, med öppet hus 7 april.
     
 • Samråd etapp 3 Kylrumskvarteren, 10 maj–21 juni 2022, med öppet hus 18 maj.
    
 • Samråd 4A Evenemangskvarteren, 24 maj–29 augusti 2022, med öppet hus 8 juni.
    
 • Samråd för 2B Centrala kvarteren, 2 april–13 maj 2024, med öppet hus 11 april.

Evenemanget Slakthusdagen

Slakthusdagen är Slakthusområdets årliga evenemang som startade år 2023. Slakthusdagen 2024 den 18 maj drog uppskattningsvis 5 000 besökare till området, som fick uppleva ett varierat utbud av aktiviteter, mat, dryck, uppträdanden och utställningar. Slakthusdagen skapas tillsammans av Stockholms stad och områdets befintliga och kommande verksamheter, fastighetsutvecklare, byggaktörer och kulturaktörer.

Tack till alla som deltog!

Mingel på Slakthusdagen 2024 i Förbindelsehallen i Slakthusområdet.
Slakthusdagen lockade tusentals besökare till Slakthusområdet.

Undersökning med besökare till området

Sommaren 2022 genomfördes en undersökning med besökare till Slakthusområdet. Frågorna handlade om deras tankar och känslor king hur områdets historia bäst bevaras och vad som skulle locka dem dit framöver. Du kan ta del av resultatet nedan.

 • Utbudet ska vara småskaligt och originellt
 • Matupplevelsen är bästa sättet att förvalta mathistorien
 • Bevara arkitekturen

Undersökning med stockholmare

Vartannat år genomför projektet en medborgarundersökning med frågor om Slakthusområdet. Över 2 500 stockholmare svarar på frågor om Slakthusområdet, hur väl man känner till det, vad området bör innehålla och vad som skulle locka till att besöka. 2024 tillkom även frågor om trygghet. Du kan ta del av resultaten nedan.

 • 88 % av stockholmarna känner till Slakthusområdet, varav 98 % boende i Enskede-Årsta-Vantör
 • 85 % av stockholmarna känner till att Stockholms stad utvecklar Slakthusområdet och att det ska innehålla tusentals bostäder och arbetsplatser
 • På frågan vad ett brett utbud av mat, kultur och upplevelser bör innehålla svarar de flesta
  • Brett utbud av restauranger och caféer
  • Olika kulturella evenemang
  • Olika aktiviteter för alla
  • Grönområden och parker
  • Inkludering och gemenskap
 • 87 % av besökarna till området känner sig trygga dagtid
 • 55 % av besökarna till området känner sig trygga kvällstid

Ta del av tidigare resultat av medborgarundersökningar

Fler än 2 000 personer i medborgarpanelen har svarat på frågor om Slakthusområdet, hur väl man känner till det, vad det bör innehålla och vad som skulle locka till att besöka. Endast 1 % har inte hört talas om området.

Tack du som deltog!

Frågorna till panelen handlade om hur väl de känner till Slakthusområdet och vad som planeras på platsen. Paneldeltagarna fick även svara på frågan vad ett brett utbud av mat, kultur och upplevelser bör innehålla, och vad som skulle locka till att besöka området framöver.

Nästan alla 2 000 mottagare av frågorna valde att lämna utförliga svar på frågan om vad utbudet bör innehålla. Totalt svarade 2045 personer vilket ger en deltagarfrekvens på 63 % av hela medborgarpanelen.

Urval av resultatet

 • Endast 1 % har aldrig hört talas om Slakthusområdet
 • 70 % känner till att Stockholms stad utvecklar Slakthusområdet och det ska innehålla tusentals bostäder och arbetsplatser, och 95 % i stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör.
 • Återkommande svar på frågan om vad ett brett utbud av mat, kultur och upplevelser bör innehålla var saluhall, museum, scener, marknader, mötesplatser med mera för alla åldrar och i varierade prislägen
 • Bland de svar som kom högst på frågan om vad som skulle locka att besöka området var kulturevenemang, matevenemang, restauranger, bevarade byggnader och historien.

Vad händer med resultatet?

Projektgruppen för Slakthusområdet på exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret kommer att använda resultatet för att förbättra vidare kommunikationsarbete och sprida till andra berörda förvaltningar, byggaktörer och fastighetsutvecklare.

Alla öppna svar kommer att läsas och tas med som underlag i vidare utvecklingsarbete. Ambitionen är att genomföra liknande mätningar åren framöver.

Hela resultatet

Du som vill läsa hela dokumentet/sammanställningen av frågorna om Slakthusområdet kan göra det i det här pdf-dokumentet.

Kännedom om Slakthusområdet (pdf 948 kB)

 

Fler än 2 500 personer i Stora medborgarpanelen svarat på frågor om kännedom och utveckling av Slakthusområdet. Frågeomgången genomfördes i april 2022 och var en uppföljning av en liknande frågeomgång från år 2020.

Tack till dig som deltog!

Frågorna om Slakthusområdet handlade om hur stor kännedomen är och vad som skulle locka till området. Dessutom fick paneldeltagarna svara öppet på vad de tycker att ett brett utbud av mat, kultur och upplevelser bör innehålla.

Totalt svarade 2 544 personer vilket ger en deltagarfrekvens på 55 %. Över 2 500 öppna fritextsvar lämnades av deltagarna.

Urval av resultatet

 • Känner till Slakthusområdet bra har stigit från stigit från 33 % 2020 till 37 % 2022.
 • Känner till Slakthusområdet lite, ganska bra eller mycket bra har stigit från 78 % till 82 %, där boende i Enskede, Årsta och Vantör har 97 % kännedom.
 • 79 % av stockholmarna känner till att Stockholms stad utvecklar Slakthusområdet och det ska innehålla tusentals bostäder och arbetsplatser
 • På frågan vad som skulle locka till att besöka nya Slakthusområdet kommer kulturevenemang överst (70 %), följt av matevenemang och restauranger (67 %) och bevarade byggnader och historien (52 %)

Vad händer med resultatet?

Projektgruppen för Slakthusområdet på exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret använder resultaten för att förbättra utvecklingsarbetet. Resultaten sprids även till andra berörda förvaltningar, byggaktörer och fastighetsutvecklare som underlag till det gemensamma arbetet att utveckla Slakthusområdet. Ambitionen är att genomföra liknande mätningar vartannat år framöver.

Hela resultatet

Du som vill läsa hela dokumentet/sammanställningen av frågorna om Slakthusområdet kan göra det i det här pdf-dokumentet.

Frågor till medborgarpanelen om Slakthusområdet 2022 (pdf 1,2 MB)

Jenny Brolin
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

E-post: jenny.brolin@stockholm.se
Telefon: 08-508 265 32

Uppdaterad