Flygvy över Slakthusområdet med 4A Evenemangskvarteren markerade med vit linje.
Flygvy över Slakthusområdet med 4A Evenemangskvarteren markerade med vit linje.

Slakthusområdet etapp 4 – Södra evenemangskvarteren

Den fjärde etappen i Slakthusområdet omfattar två detaljplaner. Det är ett stort område i östra delen av området från Tele2 Arena ner mot Enskedevägen. Området kopplar ihop Slakthusområdet med kringliggande områden.

Inom fjärde etappen utvecklas nya och befintliga byggnader, gator, broar och torg. Området består av två detaljplaner. Startade detaljplaner redovisas nedan.

Titta runt i 3D-modellen

Pågående planer för Slakthusområdet går att se i en 3D-modell över området.

Detaljplan i etappen

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Mer om stadsutvecklingsområdet

Projekt i Johanneshov

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad