Vy över arbetsområdet i Slakthusområdets södra delar, december 2023.
Vy över arbetsområdet i Slakthusområdets södra delar, december 2023.

Övergripande tidsplan

Slakthusområdets övergripande tidsplan stäcker sig fram till 2035.

 • Programsamråd 8 december 2015–1 februari 2016
 • Godkännande av program och inriktningsbeslut 2 februari 2017
 • Avsiktsförklaring med Atrium Ljungberg presenteras 30 augusti 2018
 • Rivning av den första byggnaden påbörjas december 2018 
 • Klart avtal med Atrium Ljungberg för delar av Slakthusområdet 25 januari 2019
 • De flesta byggnader som inte ska bevaras rivs och markförberedande arbeten utförs 2020–2023
 • De första hyresgästerna i restaurerade äldre byggnader flyttar in 2023
 • Första byggstart av bostäder 2024
 • Första inflyttning i nya bostäder 2026
 • Trafikstart ny tunnelbana i området 2030
 • Hela Slakthusområdet beräknas vara klart cirka 2035.

Uppdaterad