Filmer

Följ Slakthusområdets utveckling genom filmer

 

Slakthallen för storboskap, omvandlad för restauranger

En film som följer omvandlingen av Slakthallen för storboskap från slakthall av ko och häst till varsamt renoverade lokaler för restaurang och bar.

Film

 

Slakthallen för småboskap, omvandlad för klubb och konsert

En film som följer omvandlingen av Slakthallen för småboskap som gris och får till varsamt renoverade lokaler för klubb och konserter.

film

 

Visionen om nya Slakthusområdet

En film där huvudprojektledare Fredrik Wallin och samordnande stadsplanerare Lovisa Kihlborg på plats i området berättar hur visionen för området ska realiseras.

film

 


Parker, gator och torg

En film där landskapsarkitekt Agneta Schill berättar om hur livet mellan husen, det vill säga parker, gator och torg kommer se ut och upplevas i nya Slakthusområdet.

film

 


Slakthusområdet genom djurens väg

En film där vi genom guidning från antikvarierna Sebastian Ulvsgärd och Per Olgarsson på Stockholms stadsmuseum får följa djurens väg in i Slakthusområdet för att förstå områdets historia och arkitektur.

film

 

Arkitekturen i Slakthusområdet
En film där stadsplanerare och arkitekt Sara Norås från stadsbyggnadskontoret berättar om arkitekturen i Slakthusområdet tillsammans med Sebastian Ulvsgärd och Per Olgarsson från Stockholms stadsmuseum, ur både ett historiskt och framtida perspektiv.

film

 


Slakthusområdets historia och målbild

En film om Slakthusområdet som en del av Söderstaden. Hur området kom till och hur det har utvecklats över tid. I filmen beskrivs även de fem målområden som ska prägla området i framtiden.

film

 


3D-flygning genom etapperna

En film med flygning i 3D-miljö över de detaljplaner i Slakthusområdet som kommit längst i planeringen.

film

 

Rivningsfilmer

Rivning av P-hus hösten 2020

Filmen visar rivningen av ett parkeringshus som ska ge plats åt ett hotell och bottenvåningar med bland annat caféer, restauranger och butiker samt en uppgång för den nya tunnelbanestationen i Slakthusområdet.

 

 

Rivning av charkuterifabrik våren 2020

Filmen visar rivningen av en gammal charkuterifabrik för att göra plats för en ny tunnelbaneuppgång i nordöstra hörnet av Slakthusområdet.

Film in English

The City of Stockholm has developed a film about the Stockholm´s Meatpacking District, which presents the history behind and the further development.

Watch it on Youtube (external link)

Uppdaterad