Flygbild över Slakthusområdet med 5A Parkhuskvarteren markerade med vit linje.
Flygbild över Slakthusområdet med 5A Parkhuskvarteren markerade med vit linje.

Slakthusområdet etapp 5 – Norra parkhuskvarteren

Den femte etappen i Slakthusområdet omfattar två detaljplaner. Området ligger i nordvästra delen av Slakthusområdet kring Palmfeltsvägen och mot Lindevägen. Etappen stärker kopplingarna till kringliggande områden.

Inom femte etappen utvecklas området till en tät och blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser och service. Detaljplan 5B är inte påbörjad.

Titta runt i 3D-modellen

Pågående planer för Slakthusområdet går att se i en 3D-modell över området.

Detaljplan i etappen

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Mer om stadsutvecklingsområdet

Projekt i Johanneshov

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad