Perspektivbild Bergholmsstråket
Projekt Planerat

Bergholmsbacken utvecklas med skola, förskolor och bostäder

Bagarmossen

Bergholmsbacken (Rustmästaren 2 med flera) mellan Bagarmossen och Skarpnäck omfattar cirka 700 lägenheter. Planen innehåller också en grundskola med idrottshall för 1 200 elever i åk F-9 samt två förskolor. Idag finns en skola på området samt vägar, natur, och idrottsytor.

Projektfakta

Planen för Bergholmsbacken (Rustmästaren 2 med flera) omfattar cirka 700 lägenheter, varav cirka 315 hyresrätter och 390 bostadsrätter. Av bostäderna planeras cirka 72 blir vårdbostäder, vilket är boende för äldre med stort vårdbehov.

Planen innehåller också en grundskola med idrottshall för 1 200 elever i åk F- 9 samt två förskolor med 7 respektive 8 avdelningar. Parkering för bostäderna planeras i två gemensamma parkeringsgarage. I projektet ingår även utveckling av delar av Bergholmsparken, skogspartiet mellan Bagarmossen och Skarpnäck.

Detaljplanen är den första av flera kommande planer med utgångspunkt i programmet för Bagarmossen och Skarpnäck som godkändes 2016-10-27.

Nya bostäder och en ny skola och förskolor i Bergholmsbacken innebär också att sambandet med Skarpnäck kan utvecklas och förbättras i enlighet med översiktsplanens tredje strategi – att koppla samman stadens delar och förtäta i kollektivtrafiknära lägen.

Projektet ingår i stadsutvecklingsområdet Bagarmossen-Skarpnäck.

Tidplan

  • Programmet för Bagarmossen och Skarpnäck godkändes 2016-10-27.
  • Start-PM för Bergholmsbacken, februari 2017.
  • Samråd, genomfördes 22 augusti-3 oktober 2018.
  • Granskning, genomfördes 2-29 september 2020
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden, december 2020
  • Antagande i KF, den 19 december 2022.

Kommunfullmäktiges beslut har överklagats till Förvaltningsrätten och Mark- och miljödomstolen.

Bildgalleri

Illustrationsplan över hela förslaget
Kvarter-I. Bild: Arkitema Architects
Kvarter-J perspektivbild skolan. Bild: Arkitema Architects
Visionsbild över naturlekplats.
Kvarter B perspektiv mot norr.
Kvarter C och E. Överblick korsning.
Kvarter D. Perspektiv entré.
Kvarter D. Perspektiv från stråket.
Kvarter F och K. Perspektiv längs kvartersgata.
Kvarter G. Bild: Arkitema Architects
Kvarter H. Vy från stråket.

Frågor och svar

Samrådsinformation

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Nynke De Jong

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Helena Rosander

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Projekt i Skarpnäcks stadsdelsområde

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad