dcsimg
Visionsbild för ny bebyggelse vid Östberga centrum.
Visionsbild för ny bebyggelse vid Östberga centrum. Bild: Vera arkitekter
Projekt Planerat

Bostäder och förskola planeras i Östberga centrum

Östberga

I Östberga centrum planerar Stockholms stad tillsammans med Svenska Bostäder nya studentlägenheter och en ny förskola. Nu är planförslaget på granskning och då har du en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Aktuellt: Sista chansen att tycka till

Nu är förslaget på cirka 80 studentlägenheter och en ny förskola i Östberga centrum på granskning, och då är det sista chansen för dig att tycka till.

Ta del av förslaget

Förslaget visas den 25 september - 23 oktober i Fyrkanten i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. Du kan även ta del av förslaget och alla övriga handlingar i Bygg- och plantjänsten. Klicka här för att komma dit.

Lämna dina synpunkter

Lämna dina synpunkter skriftligen till stadsbyggnadskontoret senast den 23 oktober 2019. Ange ärendets diarienummer Dp 2015-17627.

Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm
eller e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Om projektet

På tomten där den nedbrunna förskolan låg planeras ett nytt bostadshus med ca 85 studentbostäder och en förskola i bottenvåningen. I parkleken Backen planeras nya verksamhetslokaler. 

Detaljplanarbetet drivs av stadsbyggnadskontoret tillsammans med exploateringskontoret, stadsdelsförvaltningen och byggaktören Svenska Bostäder.

Tidplan

Samråd om detaljplanen: 25 september - 6 november 2018
Granskning av detaljplanen: 25 september - 23 oktober 2019
Antagande av detaljplanen: Slutet av 2019
Byggstart: Tidigast 2020

En del i en större utveckling av Östberga

Sedan slutet av 2015 pågår arbete med ett övergripande program för Östberga. Syftet med programmet är att utveckla Östberga till en attraktiv och hållbar stadsdel. Det är framför allt den sociala hållbarheten som är i fokus. Viktiga mål är att koppla ihop Östberga bättre med Årsta och Älvsjö och att skapa bättre offentlig service i området.

Programmet för Östberga var på samråd 7 juni - 25 augusti 2017. Sedan dess har programmet omarbetats utifrån de synpunkter som kom in. Programmet godkändes i stadsbyggnadsnämnden i augusti 2019. Läs mer om programmet

Bildgalleri

Visionsbild för ny bebyggelse vid Östberga centrum.
Visionsbild för ny bebyggelse vid Östberga centrum. Bild: Vera arkitekter
Flygfoto över Östberga centrum.
Flygfoto över Östberga centrum med föreslaget ny bebyggelse inritad. Montage: Vera arkitekter
Bilden visar en karta över Östbergahöjden med planområdet markerat.
Inom det markerade området planeras nya bostäder och en ny förskola.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakt

Helena Lombrink

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad