dcsimg
Visionsbild för ny bebyggelse vid Östberga centrum.
Visionsbild för ny bebyggelse vid Östberga centrum. Bild: Vera arkitekter
Projekt Pågående

Bostäder och förskola i Östberga centrum

Östberga

I Östberga centrum bygger Stockholms stad tillsammans med Svenska Bostäder nya studentlägenheter och en ny förskola med start i augusti 2020.

Aktuellt

Ledningsarbeten inför bostadsbygge

Under vecka 43 kommer fem träd att fällas inför omläggning av fjärrvärmeledningar. Träden som tas ner kommer att ersättas med nya träd i närområdet.

Ledningsomläggningen pågår sedan vecka 44-51 och de huvudsakliga arbetstiderna som gäller är vardagar klockan 07-16. Det kommer även att bli nattarbete i mindre omfattning som vi informerar om när det börjar närma sig.

 

Om projektet

På tomten där en nedbrunnen förskola låg ska ett nytt bostadshus byggas med cirka 85 studentbostäder och en förskola i bottenvåningen. Byggaktör är Svenska Bostäder. Enligt den preliminära tidplanen startar mark- och ledningsarbetena under hösten 2020 och byggstarten för huset blir 2021.

Tidplan

  • Samråd om detaljplanen: 25 september - 6 november 2018
  • Granskning av detaljplanen: 25 september - 23 oktober 2019
  • Detaljplanen antagen: December 2019
  • Laga kraft 5 mars 2020. Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet. Länsstyrelsens beteckning: 404-59251-2019.
  • Byggstart: Början av 2021
  • Inflyttning i lägenheter: 2023

En del i en större utveckling av Östberga

Sedan slutet av 2015 pågår arbete med ett övergripande program för Östberga. Syftet med programmet är att utveckla Östberga till en attraktiv och hållbar stadsdel. Det är framför allt den sociala hållbarheten som är i fokus. Viktiga mål är att koppla ihop Östberga bättre med Årsta och Älvsjö och att skapa bättre offentlig service i området.

Programmet för Östberga var på samråd 7 juni - 25 augusti 2017. Sedan dess har programmet omarbetats utifrån de synpunkter som kom in. Programmet godkändes i stadsbyggnadsnämnden i augusti 2019. Läs mer om programmet

Bildgalleri

Flygfoto över Östberga centrum.
Flygfoto över Östberga centrum med föreslaget ny bebyggelse inritad. Montage: Vera arkitekter
Bilden visar en karta över Östbergahöjden med planområdet markerat.
Inom det markerade området planeras nya bostäder och en ny förskola.

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och detaljplanearbetet är avslutat. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakt

Helena Lombrink

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad