Cyklist på Nynäsvägen
Foto: Fredrik Wittbjer, Stockholms stad
Projekt Genomfört

Dubbelriktade cykelbanor längs Nynäsvägen

Hammarbyhöjden

Nynäsvägens lokalkörbanor var enkelriktade och då cyklandet skedde i blandtrafik innebar det att även lösningen för cykeltrafik var enkelriktad, vilket ledde till besvärliga och tidskrävande omvägar för cykeltrafiken. Trafikmängden på lokalkörbanorna var relativt hög, då en viss smittrafik skedde från Nynäsvägen, och bidrog till en otrygg miljö för cyklisterna.

Projektfakta

Lösningar som prioriterar gång- och cykeltrafikanter

Genomgående gång- och cykelbanor föreslås på de flesta gator som leder ut till lokalgatorna. Detta innebär att motorfordonstrafik har väjningsplikt mot gång- och cykeltrafikanter samt att hastigheten minskas då motorfordonstrafik måste köra över en ramp alternativt en trottoarkant innan de kommer ut på lokalgatan. 

Busshållplatserna på sträckan utformas som så kallade stopphållplatser. Det innebär att när bussen står vid hållplatsen kan motorfordonstrafiken ej passera, vilket medför att trafiksäkerheten ökar. Vid Tallkrogsvägen byggs en ny upphöjd cykelöverfart.

Dubbelriktade gång- och cykelbanor anläggs längs lokalgatorna vid Nynäsvägen mellan Sockenvägen i söder och Sofielundsplan i norr.

Säkerheten för cyklister ökar med dubbelriktade cykelbanor

Nya cykelbanor längs Nynäsvägen bidrar till att framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister ökar då dagens enkelriktade lösning i blandtrafik blir dubbelriktade på cykelbanor.

Genomförs av Stockholms stad

Trafikkontoret, Stockholms stad, genomförde projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad