Busshållplatserna på sträckan utformas som så kallade stopphållplatser. Det innebär att när bussen står vid hållplatsen kan motorfordonstrafiken ej passera, vilket medför att trafiksäkerheten ökar. Vid Tallkrogsvägen byggdes en ny upphöjd cykelöverfart.

Dubbelriktade gång- och cykelbanor anlades längs lokalgatorna vid Nynäsvägen mellan Sockenvägen i söder och Sofielundsplan i norr.

Säkerheten för cyklister ökar med dubbelriktade cykelbanor

Nya cykelbanor längs Nynäsvägen bidrar till att framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister ökar då dagens enkelriktade lösning i blandtrafik blir dubbelriktade på cykelbanor.