Gasklocka med tegelfasad, vit sfär, skola och skolgård med  lekande barn. Foto.

Gasklocka 5

Gasklocka 5 är en sfärisk högtrycksklocka som blir en kontorsbyggnad med unik utsikt mot Klockparken och tegelgasklockorna.

Gasklocka 5 är en sfärisk högtrycksklocka. Det är en typklocka som var vanligt förekommande världen över på 1960- och 70-talen. Behållaren står på parställda pelare som ansluter omedelbart under sfärens ”midja” och vilar på betongfundament. Gasklocka 5 har kulturhistorisk betydelse för området som helhet. Den ingår i en ensemble av klockor som speglar gasverkets mer än hundraåriga verksamhet.

Gasklocka 5 blir en spektakulär kontorsbyggnad med unik utsikt mot Klockparken och tegelgasklockorna.

Byggaktör är CA Fastigheter.

Byggår: 1972

Diameter: 22 m

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt inom Gasverket

Uppdaterad