Projekt Genomfört

Ökad trafiksäkerhet vid Essingeringen-Badstrandsvägen

Stora Essingen

På Stora Essingen, vid korsningen Essingeringen och Badstrandsvägen, bygger vi nya cykelpassager, säkrare övergångsställen och bredare gångbanor. Broparken får också ny belysning, vilket ger ökad trygghet.

Projektfakta

Nya cykelpassager, säkrare övergångsställen och bredare gångbanor

Tre av övergångsställena i korsningen Essingeringen-Badstrandsvägen får nya cykelpassager och ett av övergångsställena blir säkrare med hjälp av ett fartgupp. Dessutom breddar vi refugerna vid ett av övergångsställena. Vi breddar också gångbanan på den östra sidan av Essingeringen, mellan Gamla Essinge Broväg och fram till korsningen med Badstrandsvägen.

Vid busshållplatserna på Badstrandsvägen placerar vi pollare mellan två körfält för att förhindra omkörning av stillastående bussar, något som ökar säkerheten vid övergångsstället. Dessutom breddar vi gångbanan vid hållplatsen på den norra sidan av Badstrandvägen.

Broparken blir tryggare med ny belysning

Broparken får en ny utformning med öppnare ytor både mot gatan och ut mot vattnet. Parken får också bättre belysning, nya planteringar och nya sittmöjligheter. Utanför entrén till tvärbanan bygger vi 36 nya cykelparkeringar samt cykelställ för lånecyklar.

Pågår mellan 2020 och 2021

Byggstart planeras till våren 2020 och projektet beräknas bli klart våren 2021.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad