Aktuell sträcka för arbetet markerad med rosa, kartbild.
Projekt Genomfört

Vägrenar på Mälarhöjdsvägen för enklare cykling

Mälarhöjden

Staden har förbättrat för cykeltrafiken på Mälarhöjdsvägen genom att anlägga vägrenar i röd asfalt för att göra det enklare och tryggare att cykla.

Projektfakta

Mälarhöjdsvägen är cirka 900 meter lång och ingår som ett huvudstråk i stadens cykelplan. Sträckan kopplar Skärholmen, Sätra och Bredäng till Hägersten och vidare mot innerstaden.

Körbanan är cirka 8 m bred och gångbanorna cirka 1,5 m breda vilket innebär att det inte finns utrymme att bygga cykelbanor eller cykelfält av acceptabel standard. Därför har staden anlagt vägrenar i röd asfalt som kan användas av cyklande. De är ungefär 2,2 meter breda på varje sida och lämnar 3,5 meter i mitten för biltrafiken. Vid möten mellan bilar används vägrenarna, men om det är en cyklist på vägrenen får biltrafiken vänta med sitt möte. Denna lösning finns sedan fem år på Kungsholms Strand och fungerar väl, trots att det är dubbelt så mycket biltrafik där. 85 procent av cyklisterna där uppgav att de upplevde en förbättring.

Vägrenarna på Mälarhöjdsvägen har reglerats med parkeringsförbud, vilket medger korta stopp för exempelvis sophämtning och leveranser. I närheten av Traktörsgränd och Hägerstensvägen behålls parkeringsplatser. Alternativa platser för boendeparkering finns på flera anslutande gator närområdet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad