Aktuell sträcka för arbetet markerad med rosa, kartbild.
Projekt Pågående

Vägrenar på Mälarhöjdsvägen för enklare cykling

Mälarhöjden

Nu förbättrar vi för cykeltrafiken på Mälarhöjdsvägen. Staden anlägger vägrenar i röd asfalt för att göra det enklare och tryggare att cykla.

Projektfakta

Mälarhöjdsvägen är cirka 900 meter lång och ingår som ett huvudstråk i stadens cykelplan. Sträckan kopplar Skärholmen, Sätra och Bredäng till Hägersten och vidare mot innerstaden.

Körbanan är cirka 8 m bred och gångbanorna cirka 1,5 m breda vilket innebär att det inte finns utrymme att bygga cykelbanor eller cykelfält av acceptabel standard. Därför anlägger staden i stället vägrenar i röd asfalt som kan användas av cyklande. De blir ungefär 2,2 meter breda på varje sida och lämnar 3,5 meter i mitten för biltrafiken. Vid möten mellan bilar används vägrenarna, men om det är en cyklist på vägrenen får biltrafiken vänta med sitt möte. Denna lösning finns sedan fem år på Kungsholms Strand och fungerar väl, trots att det är dubbelt så mycket biltrafik där. 85 procent av cyklisterna där uppgav att de upplevde en förbättring.

Vägrenarna på Mälarhöjdsvägen kommer att regleras med parkeringsförbud, vilket medger korta stopp för exempelvis sophämtning och leveranser. I närheten av Traktörsgränd och Hägerstensvägen kommer parkeringsplatser kunna behållas. Alternativa platser för boendeparkering finns på flera anslutande gator närområdet.

Genomförande

För att få ett bra resultat behöver arbetet utföras i två steg. Först läggs ny asfalt på hela körbanan i juni 2022. I ett andra steg läggs den röda asfalten under hösten 2022.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad