Medborgardialog och samråd

Samlingslokaler med mängder av människor som samtalar.

Stockholm växer som aldrig förr. Stadens vision är ett Stockholm som håller samman, som är klimatsmart och hållbart. För att visionen ska bli verklighet behöver staden din hjälp.

Hjälp oss att utveckla staden på rätt sätt

Fram till 2020 ska 40 000 nya bostäder byggas, och ytterligare 100 000 fram till 2030. Då behövs också skolor, kollektivtrafik, bibliotek, idrottsplatser, närbutiker, parker och mycket mer. Samtidigt ska Stockholm vara en öppen och välkomnande men också en trygg stad för alla som vill leva sina liv här. Detta kräver planering.

De stora dragen för hur staden ska utvecklas beskrivs i stadens vision och översiktsplan. Detaljplanen för ett kvarter eller en del av ett kvarter beskriver hur man får bygga och för vilka ändamål. Lokala utvecklingsprogram tas fram för stadens ambitioner i varje stadsdel, när det gäller till exempel skola, jobb och trygghet.

För att visionen ska bli verklighet, och för att dessa planer och program ska bli bra, behöver staden din hjälp.

Du som bor, arbetar eller går i skolan här vet vad som är bra och vad som kan bli bättre just här. Därför arrangerar vi så kallade medborgardialoger. För att höra dina och dina grannars åsikter och förslag om hur Stockholm borde vara. Genom att delta i dialogerna har du möjlighet att påverka stadens utveckling.

Dialoger i Stockholms stad

Medborgarpanelen

Så växer Stockholm

Så växer Stockholm - ny version

Uppdaterad