Hus 7, Mätarhus

Mätarhus, Hus 7. Bild: Exploateringskontoret

Mätarhuset har blivit en klätterhall för nybörjare och elitklättrare. Verksamheten öppnade hösten 2019.

Mätarhuset tillhör de ursprungliga byggnaderna på gasverket och ritades av Ferdinand Boberg. Det har en anspråksfull fasadutformning med ett strategiskt läge vid områdets huvudstråk, närmast kontorsvillan och gasklockorna. I byggnaden mättes den färdigrenade gasen i stora stationsmätare innan den pumpades vidare till gasklockorna och gasnätet i staden. Det fanns också ett provisoriskt laboratorium och senare även en museidel.

Byggnaden har grundläggning av sten och bärande ytterväggar av tegel. I byggnaden finns en fungerande och komplettmaskinell utrustning från 1950-talet.

Mätarhuset har byggts om till en klätterhall för nybörjare och elitklättrare. Byggstart våren 2017 och verksamheten öppnade hösten 2019

Byggår: 1893
Area BTA: 2067 m²

Klätterverkets webbplats 

Bildspel

Rött tegelhus med port på mitten av fasaden.
Klätterverket sett från Bobergsgatan
Restaurangmiljö med personer som sitter vid bord. Rött golv och väggar som är både gröna och vita.
Matkaféet Mätarhuset i Klätterverket
Vita höga väggar med färgglada fästen för klättring.
Klätterverket, Norra Djurgårdsstaden
Rum avsett för klättring med vita väggar med rep och färgglada fästen för klättring.
Klätterverket, Norra Djurgårdsstaden
Röda tegelhus invid väg. Till höger syns träd med gula och orangea löv.
I det tidigare mätarhuset ligger nu Klätterverket

Uppdaterad