Hus 7, Mätarehus

Mätarehus, Hus 7. Bild: Exploateringskontoret

Mätarehuset har blivit en klätterhall för nybörjare och elitklättrare. Verksamheten öppnade hösten 2019.

Mätarehuset tillhör de ursprungliga byggnaderna på gasverket och ritades av Ferdinand Boberg. Det har en anspråksfull fasadutformning med ett strategiskt läge vid områdets huvudstråk, närmast kontorsvillan och gasklockorna. I byggnaden mättes den färdigrenade gasen i stora stationsmätare innan den pumpades vidare till gasklockorna och gasnätet i staden. Det fanns också ett provisoriskt laboratorium och senare även en museidel. Byggnaden har grundläggning av sten och bärande ytterväggar av tegel. I byggnaden finns en fungerande och komplettmaskinell utrustning från 1950-talet.

Mätarehuset har byggts om till en klätterhall för nybörjare och elitklättrare. Byggstart våren 2017 och verksamheten öppnade hösten 2019

Byggår:1893
Area BTA: 2067 m²

Klätterverkets webbplats 

Uppdaterad