Gasklocka i rött tegel. Foto.
Gasklocka 2. Bild: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret

Gasklocka 2

Den stora tegelgasklockan i Norra Djurgårdsstaden omvandlas till en ny kulturscen i Stockholm. Gasklocka 2, som stod färdig 1899, är ritad av Ferdinand Boberg. Den är en del av Gasverket, ett område som nu håller på att förvandlas från stängd industri till en plats med stort utbud av service, kontor, handel och upplevelser.

Bilder

Gasklockor i vintermiljö med omgivande byggnader. Foto.
Gasklocka 2 är den högra av de två tegelgasklockorna.
Människor i skyddshjälm och reflexväst inuti gasklockan. Foto.
Staffan Lorentz, projektchef Norra Djurgårdsstaden, hälsar alla välkomna under dopet av Gasklocka 2.
Byggnadsställmingar framför gasklocka. Foto.
Nya öppningar tas fram i fasaden, som ska bli huvudentréer, personal- och varuingångar samt nödutgångar. Hur många öppningar som får utföras styrs av detaljplanen.
Tak som plockats bort från gasklocka. Foto.
Rivning av taket på Gasklocka 2 under mars 2022.

Gasklocka 2 ritades av Ferdinand Boberg och stod klar 1899, för att året efter gå i produktion. Gasklocka 2 är en av två tegelgasklockor som finns i Norra Djurgårdsstaden och deras utformning påminner om varandra, även om Gasklocka 2 är betydligt större. Den är dessutom en av de bäst bevarade byggnaderna i gasverksområdet och har stort kulturhistoriskt värde för området som helhet.

Gasklockans stora byggnadsvolym består av höga murar som står på en sockelmur av granit. De röda tegelfasaderna består av trettiotvå fack med lika många kraftiga strävpelare. Varje fack rymmer tre fönsterpar med raka valv. Under marknivån finns klockkaret i vilket gasbehållaren var nedsänkt. I gasklockan mellanlagrades gas som levererades till hushåll och industri i Stockholm under 92 år.

  • Byggår: 1899
  • Area BTA: 2365 m²

Bilder

Byggnadsställningar mot gasklockans fasad. Foto.
Under 2023 renoveras fasaden till Gasklocka 2.
Tegelfasad på gasklocka. Foto.
Under 2023 renoveras fasaden till Gasklocka 2
Tegelfasad på gasklocka. Foto.
Insidan av gasklockan med byggnadsställningar. Foto.
Interiör av Gasklocka 2. Foto: Eric Cung Dinh

Omvandlas till scen - "Gasometer"

I Gasklocka 2 kommer en scen med ett brett kulturutbud att byggas och ambitionen är att den ska bli klar årsskiftet 2026/2027. Genomförandebeslutet togs under hösten 2021 och staden har avtalat med Cirkus Venues om drift av verksamheten. Staden kommer att äga och förvalta byggnaden. Ambitionen är att tillsammans med Cirkus Venue skapa en destination och central mötesplats som attraherar både närområdet, Stockholm och världen. Genom en variation av evenemang och aktiviteter är planen att skapa ett levande hus under så stor del av dygnet som möjligt. Den nya scenverksamheten kommer att gå under namnet Gasometer. 

För att bevara den kulturhistoriskt värdefulla anläggningen, dess volym och rymd så byggs scenen som en egen byggnad inuti Gasklockan. På taket av den inre byggnaden kommer utrymme finnas för både restaurang och event, som kan ta emot cirka 1 000 gäster. Salongen med den stora scenen kommer att rymma cirka 1 750 platser för sittande publik och med stående publik kan Gasklocka 2 ta emot 2 300 personer som mest. Utöver det kommer lokalen att kunna ställas om till bankett och anpassas för krogshower. Idag saknas en scen av den storleken i Stockholm, som också kan erbjuda en så mångsidig användning.

Fördjupa dig i arbetet med Gasklocka 2

Bilder

Upplyst gasklocka kvällstid. Visionsbild.
Visionsbild av Gasklocka 2.
Scen i gasklockan. Fullsatta sittplatser. Visionsbild.
Visionsbild av scenen i Gasklocka 2.
Människor som samtalar, trappor, våningar och gångar inuti gasklockan. Visualisering.
Visionsbild: Tengbom
Trappor inuti gasklockan. Visualisering.
Visionsbild: Tengbom

Tidsplan

  • 2022: Förberedande arbeten såsom renovering av fönstren, demolering av tak, sprängning av grunden.
  • 2023: Gjutningen av ny bottenplatta om 2 500 kvadratmeter för den nya scenbyggnaden. Byggstart och byggnation av scen påbörjas. Fasad- och fönsterrenovering färdigställs. 
  • Årsskiftet 2026/2027: Evenemangsverksamhet beräknas komma i gång.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten. Använd formuläret nedan eller ring 08-508 26 433.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten.
Telefon: 08-508 26 433

Projekt inom Gasverket

Uppdaterad