• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Gång- och cykelbana förbättrad vid Marievik

Liljeholmen

Passagen över Södertäljevägen från Liljeholmen till Marievik är en av Sveriges mest trafikerade plankorsningar med både motordriven trafik, spårtrafik, cyklister och gående. Dessutom är Södertäljevägen ett prioriterat cykelstråk för pendling i Stockholms län. Därför vill Stockholms stad förbättra framkomligheten och öka säkerheten för de som går och cyklar.

Mer plats och ökad säkerhet för de som går och cyklar

I enlighet med stadens cykelplan har ett antal mindre åtgärder att genomförts för att förbättra trafiksituationen:

  1. Gångfållorna över tågspåren har tagits bort.
  2. Ny bredare trappa för gående från Årstaviksvägen mot Liljeholmen. Det har blivit mer plats för gående vid trafikljuset och en bredare passage över vägen. Detta genom att ett av två körfält för bilar tagits bort på Södertäljevägens påfart mot Liljeholmsbron.
  3. En ny påfart för gående och cyklister från Marievik till gång- och cykelstråket mot Södermalm har skapats.
  4. Cykelbanan har breddats och separerats från gångbanan. Den befintliga refugen vid busshållplatsen används nu som gångbana.
  5. Busshållplatsen har fått en bättre utformning.
  6. Ny belysning för att skapa ökad trygghet och trivsel har installerats.

Bättre framkomlighet och säkerhet behövs då Marievik och Årstadal växer

I rusningstrafik är passagen över Södertäljevägen mellan Liljeholmen och Marievik, en flaskhals för de som går och cyklar. Som mest passerar 1750 personer i timmen. Framkomligheten är dålig och många har känt sig otrygga. Dessutom passerar flera busslinjer, spårvagn och godståg. Marievik och Årstadal är expansiva områden där det kommer att byggas mycket. Därför vill Stockholms stad förbättra framkomligheten och öka säkerheten vid passagen över Södertäljevägen.

Genomfördes av Stockholms stad 2016–2017

Byggstart april 2016. Klart våren 2017. Stockholms stad planerade och genomförde projektet.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Liljeholmen

Pågående och planerade cykelprojekt

Genomförda cykelprojekt

Uppdaterad