Bilar, gående och cyklister på bron över stambanan i Västberga Allé
Visionsbild Västberga allé. Bild: GWSK Arkitekter AB, Sven Svensson
Projekt Genomfört

Ny bro över Västberga Allé

Västberga

Bron över stambanan för Västberga Allé byggdes 1961. Den har bytts ut till en ny bågbro som ger bättre framkomlighet och säkerhet för gång-, cykel- och biltrafik i området Västberga Allé.

Projektfakta

Gammal bro ersattes av ny med bredare gång- och cykelbana

Den nya bron över stambanan har byggts samtidigt som all trafik på spåren har fortsatt. Arbetet har krävt stor precision och ställt höga krav på säkerheten. Bron över Åbyvägen har också fått en uppfräschning och en helt ny gång- och cykelbro har byggts över Åbyvägen skild från övrig trafik.

Förbättrad framkomlighet och och säkerhet på den nya bron

Stockholms stad förbättrar framkomligheten och säkerheten på vägar och gator för alla stockholmare. Bron över stambanan i Västberga Allé är trafikerad av tung trafik, personbilar, gående och cyklister. Bron har bytts ut, den nya bron är försedd med bredare gång- och cykelbana så att framkomligheten och säkerheten har förbättrats.

Bron byggdes 2015–2017 av Stockholms stad

Byggstart var i november 2015, området kring broarna stängdes av för all trafik från 14 december. Arbetet avslutades 2 juni 2017 då broarna öppnade för trafik. Stockholms stad genomförde projektet.

Påverkan i närområdet

Trafikpåverkan – framkomlighet

Bron över stambanan på Västberga Allé och bron över Åbyvägen öppnade för all trafik i början av juni 2017. 

Busslinje 165 trafikerar återigen området.
Vänligen besök sl.se för tidtabell och körväg för busslinjen.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad