dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Säkrare cykling vid Sandåkraskolan

Sköndal

Sandåkravägen i Flaten är en del av stadens pendlingsstråk för cykel. Idag är standarden dock inte så hög som den borde, därför ska vägen byggas om för att höja trafiksäkerheten och framkomligheten för gång och cykel. Detta är extra viktigt då den närbelägna Sandåkraskolan byggs om för att rymma fler elever.

Projektfakta

Dubbelriktad cykelbana och ökad trafiksäkerhet

Sandåkravägen, i Norra Sköndal, är del i ett regionalt cykelstråk som en sammanbindande länk mellan Tyresö och de södra delarna av Stockholm, samt vidare mot Stockholms innerstad men också till och från Flatenbadet. Projektet blir också en fortsättning på cykelprojektet på Flatenvägen som färdigställs sommaren 2019.

Projektet innebär i stora drag dessa förändringar i området:

  • En dubbelriktad cirka 750 meter lång gång- och cykelbana byggs mellan Maria Röhls väg och Sköndalsvägen, på södra sidan av Sandåkravägen
  • Bredden blir 5 meter med en 0,5 bred skiljeremsa mellan cykel och biltrafik, totalt 5,5 meter.
  • Hastigheten för motorfordonstrafik sänks från 50 km/h till 30 km/h vid Sandåkraskolan.
  • Sandåkravägens befintliga körbana smalnas av för att ge utrymme för gång- och cykelbanan. Den största avsmalningen sker vid Sandåkraskolan.
  • I korsningen Maria Röhls väg/Sandåkravägen byggs en genomgående gång- och cykelbana.
  • Två busshållplatser byggs om längs sträckan och två hållplatser kommer att tas bort.
  • Befintliga övergångsställen hastighetssäkras och ett nytt byggs.

Projektet pågår 2019–2021

Förberedelser och planering för projektet pågår. Planen är att arbetet på plats startar hösten 2020 och att hela projektet är klart under 2021.

Staden genomför projektet

Stockholms stad genomför projektet.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad