Visionsbild över cykelbana på Sandåkravägen
Projekt Genomfört

Säkrare cykling vid Sandåkraskolan

Sköndal

Sandåkravägen i Norra Sköndal är en del av stadens primära stråk för cykel. Tidigare var standarden inte så hög som den borde och därför har vägen byggts om för att höja trafiksäkerheten och framkomligheten för gång och cykel. Trafiksäkerhetsåtgärder vid Sandåkraskolan är extra viktiga då det finns många barn i rörelse i området.

Projektfakta

Dubbelriktad cykelbana och ökad trafiksäkerhet

Sandåkravägen, i Norra Sköndal, är del i ett regionalt cykelstråk som binder samman Tyresö och de södra delarna av Stockholm, samt vidare mot Stockholms innerstad men också till och från Flatenbadet.

Projektet är också en fortsättning på cykelprojektet på Flatenvägen som färdigställdes sommaren 2019 och även en viktig del i förändringarna i området i stort med handelsplatsen vid Gubbängsmotet, planerade nya bostäder och ombyggnaden av bussbytespunkt Norra Sköndal.

Projektet innebär i stora drag dessa förändringar i området: 

  • En dubbelriktad cirka 750 meter lång gång- och cykelbana har byggts mellan Maria Röhls väg och Sköndalsvägen, på södra sidan av Sandåkravägen. Bredden är 5 meter med en 0,5 meter bred skiljeremsa mellan cykel och biltrafik, totalt 5,5 meter.
  • Sandåkravägens befintliga körbana har smalnats av för att ge utrymme för gång- och cykelbanan. Den största avsmalningen är gjord vid Sandåkraskolan.
  • Förbi de anslutande gatorna Maria Röhls väg, Pepparkaksgränd och Mickel Bagares gränd vid Sandåkravägen är gång- och cykelbanan upphöjd och trafik som kommer ut från de anslutande gatorna behöver lämna företräde. 
  • Korsningen Pepparkaksgränd-Sandåkravägen och övergångsstället vid gångbron över Tyresövägen har höjts upp.
  • För att höja säkerheten och framkomligheten för cyklister har ett nytt övergångsställe byggts vid Mickel Bagares gränd.
  • Belysningen har setts över och förbättrats, bland annat har vissa belysningsstolpar flyttats. 

Projektet pågår 2019–2022

Förberedelser och planering för projektet har pågått sedan 2019. Arbetet på platsen påbörjades i september 2021 och hela projektet blev klart i slutet av 2022.

Staden genomför projektet

Stockholms stad genomförde projektet. Inom projektet har också vissa förberedelser gjorts för Trafikverkets arbete med att bygga om bytespunkten för bussar vid Norra Sköndal. 

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad