Projekt Genomfört

Säkrare cykling vid Västertorpsskolan

Hägersten-Älvsjö

Störtloppsvägen och Västertorpsvägen förbi Västertorpsskolan har tidigare saknat cykelbanor. Nu har sträckan byggts om för att göra det säkrare för både gående och cyklister i området.

Projektfakta

Högre trafiksäkerhet och bättre framkomlighet för gående och cyklister

Sträckan som ska byggas om är cirka 250 meter lång, från söder om Västertorps centrum, längs Störtloppsvägen förbi Västertorpsskolan samt en del av Västertorpsvägen i anslutning till skolan. Idag finns gångbanor på sträckan och cyklister hänvisas till att cykla i blandtrafik.

Genom ombyggnaden knyts Södertäljevägen ihop med Västertorp centrum. Samtidigt ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för de som går och cyklar på sträckan, både för de som passerar och för de som är på väg till och från Västertorpsskolan.

Breddning av den befintliga gångbanan görs på Störtloppsvägens östra sida och på Västertorpsvägens norra sida genom att yta tas från bilvägen på Störtloppsvägen och grönyta på Västertorpsvägen. Den nya gång- och cykelbanan blir 4,8 meter bred.

Fyra övergångsställen på Störtloppsvägen byggs också om och tillgänglighetsanpassas med stora väntytor, två av övergångsställen utformas även för att sänka hastigheten på bilvägen. Belysningen längs hela sträckan ska också ses över.

Arbetet genomförs 2022

Inriktningsbeslut om att göra ombyggnaden togs i december 2020. Under våren 2021 togs genomförandebeslut. Byggstart skedde under våren 2022 och projektet blev klart hösten 2022.

Genomförs av Stockholms stad

Stockholms stad planerar och utför arbetet.

Vill du veta mer?

Tjänsteutlåtande: Cykel, Störtloppsvägen och Västertorpsvägen i Hägersten. Inriktningsbeslut, 10 december 2020 (pdf, 986 kB, nytt fönster)

Tjänsteutlåtande. Gång- och cykelåtgärder Störtloppsvägen och Västertorpsvägen. Genomförandebeslut 22 april 2021 (pdf, 447 KB, nytt fönster)

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad