En upplyst bro i skymningen. Tallar på båda sidor av bron, berg i förgrunden, foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny bro över Västberga allé

Västberga

Bron över stambanan för Västberga allé byggdes 1961. Den har bytts ut till en ny bågbro som ger bättre framkomlighet och säkerhet för gång-, cykel- och biltrafik i området Västberga allé.

Den nya bron över stambanan har byggts samtidigt som all trafik på spåren har fortsatt. Arbetet har krävt stor precision och ställt höga krav på säkerheten. Bron över Åbyvägen har också fått en uppfräschning och en helt ny gång- och cykelbro har byggts över Åbyvägen skild från övrig trafik.

Förbättrad framkomlighet och och säkerhet

Stockholms stad förbättrar framkomligheten och säkerheten på vägar och gator för alla stockholmare. Bron över stambanan i Västberga allé är trafikerad av tung trafik, personbilar, gående och cyklister. Bron har bytts ut, den nya bron är försedd med bredare gång- och cykelbana så att framkomligheten och säkerheten har förbättrats.

Tidsplan

Byggstart var i november 2015. Arbetet avslutades 2 juni 2017 då broarna öppnade för trafik. Stockholms stad genomförde projektet.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Västberga

Genomförda cykelprojekt

Uppdaterad