Bil väg och cykel- och gångbana vid skola. Foto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Säkrare cykling vid Västertorpsskolan

Västertorp

Störtloppsvägen och Västertorpsvägen förbi Västertorpsskolan har fått cykelbanor. Nu har sträckan byggts om för att göra det säkrare för både gående och cyklister i området.

Sträckan som byggdes om är cirka 250 meter lång, från söder om Västertorps centrum, längs Störtloppsvägen förbi Västertorpsskolan samt en del av Västertorpsvägen i anslutning till skolan. Tidigare fanns gångbanor på sträckan och cyklister hänvisades till att cykla i blandtrafik.

Högre trafiksäkerhet och bättre framkomlighet för gående och cyklister

Genom ombyggnaden knöts Södertäljevägen ihop med Västertorp centrum. Samtidigt ökade framkomligheten och trafiksäkerheten för dom som går och cyklar på sträckan och för dom som är på väg till och från Västertorpsskolan.

Breddning av den befintliga gångbanan gjordes på Störtloppsvägens östra sida och på Västertorpsvägens norra sida genom att yta togs från bilvägen på Störtloppsvägen och grönyta på Västertorpsvägen. Den nya gång- och cykelbanan är 4,8 meter bred.

Fyra övergångsställen på Störtloppsvägen byggdes också om och tillgänglighetsanpassades med stora väntytor. Två av övergångsställena utformades även för att sänka hastigheten på bilvägen. Belysningen längs hela sträckan sågs också över.

Tidsplan

Inriktningsbeslut om att göra ombyggnaden togs i december 2020. Under våren 2021 togs genomförandebeslut. Byggstart skedde under våren 2022 och projektet blev klart hösten 2022.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Stockholms stad planerade och utförde arbetet.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Västertorp

Uppdaterad