Människor i rörelse på torg, butiker, verksamheter, fotografi.

Järva stadsdelsområde

Järva är ett stadsdelsområde i nordvästra Stockholm. Här finns ett av stadens fyra fokusområden, Kista-Järva. I Järva finns tidstypisk bebyggelse från 1960-talet med lamellhus och trafikseparering, villaområden, och betydelsefulla arbetsplatsområden.

Fakta

I stadsdelsområdet planeras nya bostäder, offentliga platser och ökad service genom förtätning och funktionsblandad bebyggelse.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Stadsdelar i Järva stadsdelsområde

Stadsutvecklingsområden i Järva stadsdelsområde

I Järva stadsdelsområde finns ett antal större projekt, så kallade stadsutvecklingsområden.

Utvecklingsmöjligheter i Järva stadsdelsområde

Översiktsplanen för Stockholms stad beskriver hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. För varje stadsdelsområde finns övergripande beskrivningar av möjligheterna till stadsutveckling.

Uppdaterad