Rinkeby centrum, Torg med människor, butiker, träd och skyltar.

Järva stadsdelsområde

Järva stadsdelsområde består av stadsdelarna Akalla, Bromsten, Flysta, Hansta, Husby, Kista, Lunda, Rinkeby, Solhem, Sundby och Tensta. Här finns också ett av stadens fyra fokusområden, Kista-Järva.

Fokusområdet Kista-Järva

I översiktsplan för Stockholm lyfter staden särskilt fram fyra områden som är viktiga att utveckla vad gäller bostadsbyggande, stadsutveckling och social hållbarhet. De kallas fokusområden och Kista-Järva är ett av dessa.

Kista är ett av landets och regionens mest betydelsefulla arbetsplatsområden och området behöver kompletteras med fler bostäder. Idag finns pågående planer för nära 7 500 nya bostäder samt nya skolor, förskolor och parker. Utöver det finns möjlighet till ytterligare cirka 12 000 bostäder. Området är också viktigt för innovation och utveckling av näringslivet kring Kista Science City.

Områden i Järva stadsdelsområde

Stadsdelar och stadsutvecklingsområden i Järva stadsdelsområde.

Uppdaterad